Drie fulltime wethouders in Beek, één bestuurder minder

V.l.n.r. Thijs van Es (BBB-NDB), Ralph Diederen (CDA) en Rob Schwillens (CDA) © Jean van Hoof (L1)
De gemeente Beek krijgt de komende bestuursperiode drie fulltime wethouders. Twee komen van het CDA: Ralph Diederen en Rob Schwillens. De derde is Thijs van Es van partij BBB-NDB.
De afgelopen vier jaar telde Beek vier wethouders die samen goed waren voor 3,3 fte. Die waren gelijkelijk verdeeld tussen CDA en BBB-NDB (Burger Belangen Beek Nieuw Democraten Beek). De nieuwe wethouders maakten ook deel uit van het vorige college. Wethouder Hub Schoenmakers van BBB-NDB keert als enige niet terug.

Minder wethouders

Dat werd duidelijk bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord maandag in het gemeentehuis van Beek. Dat heeft als titel ‘Daadkrachtig en wendbaar Beek’ meegekregen. Er zijn 23 concrete doelen in opgenomen. "We hebben bewust gekozen voor een compact team van drie fulltime wethouders met solide portefeuilles die zich volledig op Beek kunnen focussen", zegt CDA-voorman en lijsttrekker Ralph Diederen. "Daarom is het aantal wethouders teruggebracht. Zij gaan samen met de burgemeester aan de slag", vertelde Diederen.

Prioriteit

Diederen en Schwillens stoppen ook met hun andere werkzaamheden, in respectievelijk het Europees Parlement en uitkeringsorganisatie UWV. Diederen krijgt de portefeuille Financiën, Wonen en Sport, Van Es die van Sociaal Domein, Welzijn en Cultuur en Schwillens wordt verantwoordelijk voor Openbare Ruimte, Energietransitie en Mobiliteit.

Speerpunten

In het nieuwe coalitieakkoord is onder meer vastgelegd dat er tot en met 2026 minimaal 250 nieuwe woningen bijkomen, verspreid over alle kernen. Ook moet volgend jaar een einde komen aan het buiten opslaan van plastic afval. Dat leidt nu nog tot stank- en vliegenoverlast in de woonwijk bij winkelcentrum Makado.

Verduurzamen

Andere doelstellingen voor de komende vier jaar zijn de groei van het aantal mantelzorgers met tien procent, de aanplant van 750 nieuwe bomen en de verdubbeling van het aantal zonnepanelen op daken in Beek. 'Alle Beekenaren moeten mee kunnen doen aan de verduurzaming van hun woning', zo staat in het akkoord.

Ambities

Verder moeten er in 2026 minder mensen in armoede leven en moeten alle mensen die kunnen werken ook een baan hebben. "Dat doel is ambitieus. Maar we gaan mensen actief en systematisch benaderen en ondersteuning bieden. De situatie op de arbeidsmarkt is erg gespannen, er zijn veel vacatures. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen", vertelt wethouder Thijs van Es.
De nieuwe coalitie heeft ook afgesproken dat er volgend jaar een uitgewerkt plan op tafel moet liggen voor het centrum in Beek. Daarbij blijven de parkeerplaatsen ongemoeid.

Maastricht Aachen Airport

Verder blijven CDA en BBB-NDB groot voorstander van Maastricht Aachen Airport (MAA). Zo wordt er één miljoen euro uitgetrokken om de leefbaarheid in de omgeving rond het vliegveld te verbeteren. Daarbij kan het gaan om het verduurzaming van woningen, vergroening en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Wethouder Diederen verwacht niet dat het Limburgs Parlement op 3 juni kiest voor sluiting van MAA.
"Dat zie ik niet gebeuren. Het zou ook een historische fout zijn. Bovendien zijn de plannen voor een alternatieve ontwikkeling van het gebied een luchtkasteel, gebaseerd op onjuiste aannames. Daarnaast kunnen ze alleen al technisch niet op basis van het bestemmingsplan", zo verklaart Diederen.
Op 19 mei moet de gemeenteraad het nieuwe coalitieakkoord officieel goedkeuren en worden de wethouders geïnstalleerd. De vertrekkende wethouder Hub Schoenmakers blijft namens BBB-NDB raadslid. Hij was zes jaar lang wethouder.

Nieuw talent

Schoenmakers stelt met veel plezier terug te kijken op die periode maar met evenzoveel plezier vooruit te kijken: "Nu ga ik me op een andere manier dienstbaar maken voor de Beekse gemeenschap en mijn partij. Zo zal ik mij naast mijn raadswerkzaamheden gaan richten op het coachen en begeleiden van nieuw talent in onze partij. Daar kijk ik enorm naar uit", zo laat Schoenmakers weten.
CDA en BBB-NDB kunnen rekenen op 10 van de 17 zetels in de gemeenteraad. Het CDA werd bij de verkiezingen in maart de grootste partij. Ze steeg van 5 naar 6 zetels. BBB-NDB ging achteruit van 5 naar 4 zetels.
De oppositie in Beek wordt de komende jaren gevormd door Progressief Beek (4 zetels) , nieuweling Belang van Beek (2 zetels) en VVD (één zetel).