Open Club Klimmen valt 1 miljoen euro duurder uit

Impressie Open Club Klimmen © Open Club Klimmen
De bouw van de multifunctionele accommodatie Open Club Klimmen (OCK) gaat de gemeente Voerendaal ongeveer 1 miljoen euro extra kosten.
Daarvoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen: de nasleep van de coronacrisis, de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de prijsstijgingen van grondstoffen en bouwmaterialen.

Alles bij elkaar

De Open Club Klimmen is een initiatief van de inwoners van Klimmen voor één gezamenlijke voorziening, waar sport, onderwijs, cultuur en zorg samenkomen. Het OCK-gebouw komt tussen de dorpskern Klimmen en het beekdal Craubeek. Het multifunctionele gebouw herbergt straks onder meer een kinderopvangcentrum, een basischool, de bibiotheek en een jeu des boules-club. Daarnaast worden er woningen gerealiseerd en is er plek voor enkele bedrijven. De Open Club Klimmen wordt duurzaam gebouwd en krijgt onder andere groene daken, die worden voorzien van zonnepanelen.

Een half miljoen eraf gekregen

Volgens de oorspronkelijke plannen uit 2020 zou het project bijna 14 miljoen euro gaan kosten. Maar door alle ontwikkelingen in de wereld liet de gemeente de kosten onlangs opnieuw berekenen. Bij die raming blijkt nu dat het bouwbudget met zo'n 1,5 miljoen euro wordt overschreden. "Hoewel wij dit tekort via verdere optimalisatie en ombuigingen inmiddels hebben kunnen terugbrengen tot ongeveer één miljoen, blijft de kostenoverschrijding aanzienlijk", schrijft het college aan de raad. Of deze overschrijding de komende maanden verder toeneemt, of juist stabiliseert, hangt af van de wereldwijde economische ontwikkelingen. De gemeente houdt er rekening mee dat de 'malaise' nog enige tijd zal voortduren.

Gewoon doorgaan

In 2024 moet het project afgerond zijn. Volgens het college betekenen de hogere bouwkosten niet dat de planning voor de Open Club Klimmen stil valt. "Het bouwteam blijft voortdurend bezig met het verder optimaliseren van het ontwerp. Daarbij wordt zo goed mogelijk ingespeeld op de prijsontwikkelingen." In juli zal de gemeenteraad zich buigen over de vraag hoe de prijsstijging gedekt moet worden.
In 2020 maakte de plaatselijke lokale omroep ZO-NWS deze reportage over het project (tekst loopt door onder de video):

Project steeds duurder

De eerste plannen voor de OCK dateren uit 2017. Toen zou het project ongeveer 10 miljoen euro kosten. Doordat er steeds nieuwe onderdelen aan het plan zijn toevoegd, liepen ook de kosten de afgelopen jaren op tot 13,7 miljoen. De belangrijkste financiers zijn de gemeente Voerendaal, de Provincie, scholenkoepel Innovo en IBA Parkstad.