'Roemer laat integriteitskwestie Ger Koopmans rusten'

Gouverneur Emile Roemer © L1
Het schenden van de gedragscode van de provincie Limburg door voormalig gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) is voor gouverneur Emile Roemer een afgedane zaak.
Dat meldt NRC vrijdag. Koopmans was als bestuurder betrokken bij het toekennen van miljoenen euro’s aan opdrachten, subsidies en leningen aan bedrijven en stichtingen van de Heerlense architect Erol Öztan.

Geen belemmeringen

In een brief aan de ex-partner van Koopmans, schrijft Roemer (SP) nu dat er "geen belemmeringen" meer zijn voor de provincie om opnieuw zaken te doen met bedrijven van Öztan.
De integriteitskwestie is volgens de krant nu afgedaan.

Besluitvorming

Uit een inventarisatie van de provincie bleek vorig jaar dat Koopmans als gedeputeerde de besluitvorming voor de opdrachten, subsidies en leningen had voorbereid en had deelgenomen aan de stemmingen erover in het college van Gedeputeerde Staten. Dat was in strijd met de gedragscode die voorschrijft dat een bestuurder niet deelneemt aan de stemming over "een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat".

IKL-affaire

Ger Koopmans stapte vorig jaar op als gedeputeerde in de nasleep van de IKL-affaire. Voormalig directeur Herman Vrehen van stichting IKL werd in maart op non-actief gesteld na publicaties van NRC. Uit onderzoek van de krant zou blijken dat Vrehen tonnen subsidie doorsluisde naar eigen werkbedrijven en dat hij zich als directeur voor een te hoog bedrag liet inhuren door IKL.

Provinciebestuur

Na Koopmans stapte ook gedeputeerde Hubert Mackus op. En niet veel later stapte het hele college van gedeputeerde staten op, inclusief oud-gouverneur Theo Bovens, omdat het vertrouwen te veel geschaad was. De affaire leidde er ook toe dat voormalig burgemeester Dieudonné Akkermans van Eijsden-Margraten opstapte; hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van IKL, die moest toezien op de algemene gang van zaken bij de stichting.