Zorgen om plannen Bierset: twaalf gemeenten werken samen

Een vrachtvliegtuig op de luchthaven Bierset bij Luik © Istock
Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals gaan samen met acht Belgisch-Limburgse gemeenten samenwerken vanwege de mogelijke uitbreiding van vliegveld Bierset bij Luik.
De Belgische gemeente Riemst heeft namens de twaalf gemeenten een advocaat ingeschakeld, die het dossier gaat volgen.

Boeings weren

Hij krijgt de opdracht ervoor te zorgen de 'grensoverschrijdende geluidshinder maximaal te beperken.' Ook willen de gemeentes dat oudere, zware vrachtvliegtuigen als de Boeing 747-400 van Bierset geweerd worden. Deze toestellen zijn uitgerust met luidruchtiger motoren dan moderne toestellen.

Lange banen

De gemeenten zijn bezorgd over de nieuwe vergunningsaanvraag van het Waalse vliegveld. De huidige vergunning loopt begin volgend jaar af. In de nieuwe vergunning die tot 2043 geldig is, wil het vliegveld ruimte voor een kleine 70.000 vluchten per jaar. Dat is ongeveer twee keer zoveel als nu. Daarnaast wil het vliegveld de korte tweede start- en landingsbaan verlengen van 2340 tot 3286 meter. Daarmee worden allebei de banen even lang.

Onrust

De plannen van het Waalse vliegveld hebben in Belgisch en Nederlands-Limburg tot onrust geleid, omdat die onder de aan- en afvliegroutes van Bierset liggen.

Nachtrust

Burgemeester Mark Vos van Riemst erkent het economisch belang van het vliegveld, waar zo'n 9000 banen van afhankelijk zijn. "We zijn absoluut niet tegen de luchthaven, maar wij willen wel de nachtrust van onze inwoners garanderen." Volgens Vos is er de afgelopen jaren bijna een verdubbeling geweest in het aantal zware vrachtvliegtuigen dat gebruik maakte van Bierset.

Gesprek

Een woordvoerder van de luchthaven in Luik wil vrijdag niet reageren op het protest van de Limburgse gemeenten. Die hebben zich overigens ook nog niet gemeld met hun bezwaren. "Er is nog geen gesprek geweest met het vliegveld, misschien moeten we dat toch maar even gaan doen", aldus Vos.