Video: Hanna redde meer dan 100 Joodse kinderen

Hanna van de Voort redde tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 100 Joodse kinderen. © L1
De heldendaden van Hanna van de Voort tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn nog lang niet vergeten in Tienray. Tientallen jaren later zijn er in het dorp nog steeds herinneringen van haar zichtbaar.
De verzetsstrijdster, bekend als tante Hanna, verzorgde in de oorlogsjaren onderduikplaatsen voor Joodse kinderen. Daardoor wisten meer dan 100 Joodse kinderen de weg naar vernietigingskampen te ontlopen.

Kinderen uit Amsterdam

Door haar werk als kraamverzorgster kon Hanna contacten leggen met gezinnen waardoor kinderen in meerdere dorpen in het noorden van de provincie een schuilplaats hadden. Het ging voornamelijk om kinderen die werden weggesmokkeld uit de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam, een plek waar Joden werden verzameld voor deportatie.

Standbeeld en plein

Hanna overleed op 26 juli 1956. Er staat een standbeeld van drie kinderen in Tienray ter nagedachtenis aan de verzetsvrouw die mee heeft geholpen kinderen te laten onderduiken. Ook is er een plein naar haar vernoemd.

Contact met onderduikster

Ook in museum Sorghvliet van de 87-jarige Wiel Nabben wordt de verzetsheld herdacht. Nabben heeft nog steeds contact met een Joodse vrouw die destijds zat ondergedoken in Tienray. Ze is inmiddels 85 jaar en woont in Jeruzalem.