Meeste meldingen van kindermishandeling in Heerlen

Foto ter illustratie © iStock
In Heerlen kwamen vorig jaar 650 meldingen van kindermishandeling binnen. Daarmee steekt de gemeente flink uit boven de rest van Limburg.
Het aantal Heerlense meldingen is daarnaast ook nog eens flink gestegen in vergelijking met voorgaande jaren, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Koploper

Het aantal meldingen is sinds 2019 zelfs met bijna 30 procent gestegen. In dat jaar kwamen er in de gemeent Heerlen 'maar' 505 meldingen van kindermisbruik binnen. Het jaar erop steeg dat al naar 575 meldingen.
Heerlen is in 2021 provinciaal koploper. In andere grote gemeenten, zoals Maastricht (295 meldingen) en Venlo (385 meldingen) was dat stukken lager. In totaal kwamen er vorig jaar 7.480 meldingen van kindermishandeling binnen in Limburg. Dat is wel iets lager dan het jaar ervoor: toen waren er bijna 500 meldingen meer.

Relatieve cijfers

Het relatieve aantal meldingen van kindermishandeling in Limburg nam in lichtelijk 2021 toe vergeleken met het jaar ervoor. Per 100.000 inwoners gaat het om 314 meldingen. In het jaar ervoor ging het nog om 305 meldingen per 100.000 inwoners. Landelijk gezien is er juist sprake van een daling.

Vormen van mishandeling

Het gaat om allerlei vormen van geweld tegen minderjarigen, zowel fysiek, als psychisch en seksueel. Ook verwaarlozing en getuige zijn van partnergeweld behoren tot kindermishandeling. Landelijk gezien ging het relatieve cijfer juist omlaag (349 per 100.000 inwoners). Toch ligt Limburg al jaren onder het landelijke gemiddelde.
Bekijk hier hoeveel meldingen van kindermishandeling er in jouw gemeente binnenkwamen:

Veilig thuis

De meldingen komen binnen bij Veilig Thuis. Dat is het advies- en meldpunt voor iedereen die vermoedens heeft van kindermishandeling of huiselijk geweld. De organisatie geeft de beller aanwijzingen, raadgevingen en tips om zelf verder te handelen. Wanneer dat niet mogelijk is of de situatie te ernstig is, dan wordt een melding opgemaakt en komt de organisatie in actie.
Zowel professionals als burgers kunnen een melding doen bij Veilig Thuis of om advies vragen. Volgens het CBS werd in 2021 bijna 65 procent van alle meldingen gedaan door de politie. Het CBS benadrukt dat het aantal meldingen niet gelijk is aan het aantal gevallen van kindermishandeling, omdat niet altijd contact opgenomen wordt met Veilig Thuis.

Jeugdzorg

In het afgelopen jaar kreeg ongeveer één op de tien Limburgse jongeren tot 23 jaar jeugdzorg (11,7 procent). Het gaat om zo'n 28.500 jongeren. Dat ligt iets hoger dan landelijke gemiddelde van 10,4 procent.
Het gaat daarbij om verschillende soorten van zorg, waaronder jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het leeuwendeel van de jongeren in de jeugdzorg krijgt jeugdhulp.