Vaals krijgt twee vrouwelijke wethouders

Het gemeentehuis in Vaals © Gemeente Vaals
De gemeente Vaals krijgt de komende bestuursperiode twee vrouwelijke wethouders. Het gaat om Juliette Verbeek van Het Alternatief en Erika Jaegers van het CDA. De derde wethouder wordt Jean-Paul Kompier van Lokaal!.
De meest opvallende naam is die van Erika Jaegers (45). Zij was van 2006 tot 2010 raadslid voor het CDA maar daarna niet meer actief in de Vaalser politiek. Zij stond ook niet op de kandidatenlijst van haar partij.

Portefeuille

Volgens voorzitter Ger van Vliet van het CDA-Vaals is voor Jaegers gekozen omdat zij het beste past bij de portefeuille 'mensen en voorzieningen' die het CDA toebedeeld heeft gekregen. Jaegers werkt bij de gemeente Heerlen en eerder bij de gemeente Maastricht. Haar werkgebieden zijn of waren daarbij onder meer wijkopbouw, nieuwkomers, maatschappelijke begeleiding en maatschappelijk werk.
Ook zat Jaegers tot 1 januari 2022 in het bestuur van de Ruilwinkel. Daar kunnen inwoners van Vaals spullen en/of diensten ruilen. Sinds begin dit jaar valt de Ruilwinkel onder de afdeling sociale zaken van de gemeente.

Geen vaste kandidaat

"We hadden geen vaste wethouderskandidaat maar zouden kijken naar welke portefeuilles we kregen. En daar de meest geschikte kandidaat bij zoeken. En dat is dus Erika Jaegers geworden", aldus CDA-Vaals voorzitter Van Vliet. Wel was van het begin af aan duidelijk dat lijsttrekker Patrick Simons geen kandidaat was omdat hij een wethouderspost niet kon combineren met zijn werk.
"De keuze voor Jaegers zorgt in ieder geval wel voor bestuurlijke vernieuwing. Een verse kracht en iemand met een frisse blik is binnen de politiek van Vaals altijd mooi meegenomen", zo verklaart Van Vliet. Die politiek wordt al jaren gekenmerkt door verstoorde deels persoonlijke verhoudingen.

Grote ambities

Aankomend wethouder Erika Jaegers stelt zelf daar niet tegen op te zien.“Alle partijen hebben toegezegd het belang van de gemeente voorop te stellen en voor goede inhoudelijke discussies te gaan. Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren”, zo Jaegers. Ze zegt dat er grote ambities zijn in het sociale domein terwijl er te weinig budget is en de financiële situatie van de gemeente niet rooskleurig.
Jaegers verklaart verder de politiek in Vaals altijd te hebben blijven volgen na haar raadslidmaatschap en ook als burger bij een aantal zaken betrokken te zijn geweest. “De politiek is altijd blijven kriebelen”, verklaart Jaegers.

Comeback

Voor Juliette Verbeek (49) van Het Alternatief betekent haar wethouderschap een comeback na bijna zeven-en-een half jaar. Zij krijgt de portefeuille 'wonen en verkeer'. Verbeek was van 2010 tot december 2014 wethouder voor de PvdA. Zij stapte destijds op vanwege geplande studentenwoningen aan de Sneeuwberglaan. Het leidde ook tot een breuk met haar partij. Met anderen richtte zij daarna Het Alternatief op.
Jean-Paul Kompier (58) van Lokaal! is al sinds 2010 onafgebroken wethouder. Hij is de enige bestuurder van het vorige college die aanblijft. Kompier wordt en blijft verantwoordelijk voor werk en economie. Hij was eerder van vanaf 2002 acht jaar gemeenteraadslid.
De nieuwe wethouders van Vaals (v.l.n.r. Verbeek, Jaegers en Kompier) © Gemeente Vaals

Fte

Informateur Lambert Jaegers laat weten dat er gekeken is naar de mogelijkheid om vier wethouders te benoemen die ieder voor 0,75 fte zouden worden aangesteld. Vaals mag wettelijk gezien drie fte aan wethouders hebben. Het voordeel van een vierde wethouder zou een betere verdeling van de werklast zijn, zo Jaegers. Maar de drie coalitiepartijen hebben besloten dat toch niet te doen.
"Dan zou er een minder logische verdeling en een eventuele onbalans ontstaan in de portefeuilles. Bovendien vinden de partijen dat het geld dat een vierde wethouder kost, beter kan worden besteed aan de versterking van het ambtenarenkorps", zegt Jaegers.

Benoeming

Binnen het nieuwe college van B&W blijft burgemeester Harry Leunessen verantwoordelijk voor bestuur en dienstverlening. Hij krijgt geen politieke beleidsvelden.
De drie nieuwe wethouders worden in de raadsvergadering van 9 mei officieel gekozen en benoemd. De coalitie van Het Alternatief, CDA en Lokaal! heeft slechts een minieme meerderheid met 8 van de 15 zetels.