Provinciedirecteur wordt kwartiermaker Einstein Telescope

Guido Derks wordt kwartiermaker van Einstein Telescope © Foto-inzet: Provincie Limburg
Algemeen directeur van de provincie Guido Derks wordt per 1 juni kwartiermaker en projectdirecteur van de Einstein Telescope. Dat betekent dat hij na ruim vijf jaar zijn huidige functie neerlegt.
De mogelijke komst van de Einstein Telescope naar Zuid-Limburg kreeg onlangs een forse impuls doordat het Rijk bijna een miljard euro heeft gereserveerd voor het project.

Ondergronds instrument

Daarbij gaat het om een tien kilometer lang ondergronds instrument en netwerk van buizen waarmee zwaartegolven uit het heelal worden gemeten. Het moet komen in een driehoek in het Heuvelland en de Belgische en Duitse grensstreek. België en Duitsland steunen het project dan ook.

Speciaal aangestelde functionaris

Nu het Rijk over de brug is gekomen, gaat het project een nieuwe, beslissende fase in. Daarbij moet het voorstel van Limburg als vestigingsplaats definitief worden uitgewerkt en voor het voetlicht worden gebracht. En daarbij past een speciaal aangestelde functionaris.

Vliegende start

Volgens gouverneur Emile Roemer is Derks de ideale man omdat hij de afgelopen jaren een leidende rol heeft gespeeld bij de aanvraag voor de flinke bijdrage van het Rijk via het Nationaal Groeifonds. "Die kennis benutten we nu om een vliegende start te kunnen maken met de cruciale volgende fase", zegt Roemer "Al is het bitterzoet omdat hij hierdoor niet langer leiding kan geven aan de brede provinciale organisatie. Want dat heeft hij voortreffelijk gedaan."

Positieve impuls

Directeur Stan Bentvelsen van onderzoeksinstituut Nikhef - de wetenschappelijke partner in het consortium rond de Einstein Telescope - vindt dat de provincie met de aanstelling van Derks laat zien dat de regio echt voor het project gaat. "Met zijn ervaring en specifieke kennis van het project kan hij een enorm positieve impuls geven.

Onbetwiste voorkeursplek

Zelf zegt Guido Derks ernaar uit te zien "om de unieke kenmerken en krachten van onze regio te helpen bundelen en de organisatie in te richten die nodig is om van Limburg de onbetwiste voorkeursplek te maken voor de Einstein Telescope". Limburg moet daarbij de concurrentie aangaan met het Italiaanse eiland Sardinië. In 2025 neemt Europa een besluit over de locatie.
De functie van algemeen directeur wordt vanaf 1 juni waargenomen door directielid Tom Schulpen. Op een later moment neemt het provinciebestuur een besluit over de definitieve invulling van de post. Dat gebeurt in afstemming met het directieteam en de ondernemingsraad.