Na twee jaar krijgen grenswerkers mogelijk toch coronasteun

Twee eigenaren van een Maastrichts taxibedrijf hebben in coronatijd financiële steun misgelopen. © iStock
Kunnen twee grenswerkers die een taxibedrijf in Maastricht runnen toch nog rekenen op coronasteun? De gemeente Maastricht moet hierover opnieuw een besluit nemen.
Dat heeft de rechtbank van Roermond besloten. De regels van de Europese Unie spelen in dit verhaal een grote rol. Omdat de twee werkpartners niet in Nederland maar in België wonen, kregen ze van de gemeente Maastricht geen financiële steun. Volgens de rechter heeft Maastricht onvoldoende onderbouwd waarom het duo vanwege hun woonplaats geen recht op bijstand heeft.

'Collega's wel coronasteun, zij niet'

"Mijn cliënten zijn blij. Het voelde voor hun oneerlijk, want andere taxicollega's kregen wel coronasteun en zij niet. Ze hebben het de eerste paar maanden na de corona-uitbraak moeilijk gehad", licht advocaat Ronald Loonen toe.

Financiële hulp voor gedupeerden

Volgens de rechter moet de gemeente zich nogmaals buigen over het wel of niet toekennen van een tijdelijke regeling voor zelfstandigen die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen. Het gaat hierbij om de zogeheten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, Tozo (1). Het kabinet heeft in maart 2020 economische maatregelen genomen om de gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Personen die in Nederland wonen, konden een aanvraag indienen bij de gemeente voor een financiële ondersteuning van maximaal drie maanden.

De regels binnen de Europese Unie

De twee zelfstandige ondernemers uit Maastricht wonen in België, maar dienden desondanks een aanvraag in. De gemeente Maastricht wees hun verzoek om steun in juni 2020 af. Het duo maakte bezwaar tegen die beslissing, maar zonder succes. Ze stapten naar de rechter en na twee jaar komen de eigenaren van het taxibedrijf mogelijk toch in aanmerking voor steun. En dat hangt allemaal samen met de regels die binnen de Europese Unie gelden.

Onderscheid tussen woon- en werkplek

"Ten aanzien van de woonplaats is hier sprake van discriminatie. Er geldt namelijk het vrij verkeer van diensten binnen de Europese Unie. Je mag gewoon in Nederland werken en in België wonen. Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen woon- en werkplaats", legt Loonen uit. Want het beperken van dit recht is in principe verboden. "Hiermee dwing je de zelfstandigen om naar Nederland te verhuizen."

Over enkele weken: wel of geen geld?

Volgens de verdediging kan het twee kanten opgaan. "De gemeente moet rekening houden met de uitspraak van de rechtbank. Of er komt een Tozo-uitkering of de gemeente wijst het af. Bij een afwijzing mag Maastricht in haar motivatie geen gebruik maken van de woon- en werkplek. Maar over zes weken ongeveer weten we meer", aldus Loonen.