Omwonenden bijgepraat over aanpak DSM-verontreiniging

Tot en met 18 mei kunnen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbesluit van het provinciebestuur om het saneringsplan van DSM goed te keuren. © Jean-Pierre Geusens
Ruim twintig omwonenden hebben een inloopbijeenkomst bezocht over het nieuwe aangescherpte saneringsplan voor de historische bodemverontreiniging van DSM op het Chemelot-bedrijventerrein in Sittard-Geleen.
Voor de meeste van de ruim twintig aanwezigen was een oproep van de provincie om geen grondwater te gebruiken aanleiding om te komen. Die oproep aan de inwoners van Stein, Urmond, Berg aan de Maas en de Geleense wijk Lindenheuvel leidde tot wat consternatie. Dat komt met name omdat dat voor het laatst rond het vorige saneringsplan in 2000 duidelijk was gemaakt. En heel wat inwoners zouden dat niet weten.

Geen gevaar

Gedeputeerde Gabriëls benadrukt dat deskundigen aangeven dat er helemaal geen gevaar is voor de volksgezondheid. En dat de GGD dat ook bevestigd heeft. "Maar de concentratie aan vervuilde stoffen is niet nul. Daarom hebben we uit voorzorg onze vroegere oproep nu herhaald. We gaan voortaan wel samen met de gemeenten Stein en Sittard-Geleen hier regelmatiger en structureler over communiceren. Bijvoorbeeld voor mensen die nieuw komen wonen."

Verrassing

Ook Cindy Gielkens van de GGD vindt dat wat sneller en vaker gecommuniceerd moet worden door de jaren heen. "Ik snap dan ook die verrassing bij de mensen. Zeker terugkijkend met de wetenschap van nu. Communicatie is heel belangrijk over dit soort zaken", zo verklaart ze.

Geen risico's

Ze benadrukt dat de GGD bij de beoordeling van het saneringsplan vooral heeft gekeken naar de concentratie van het grondwater en of mensen ermee in contact kunnen komen. "Want dat is belangrijk voor de gezondheidsrisico’s. Wij zijn inderdaad tot de conclusie gekomen dat er geen risico is voor de gezondheid van mensen die benedenstrooms van het Chemelot-terrein wonen", zegt GGD'er Gielkens.

Geïsoleerd opgeslagen

Uit het plan van aanpak blijkt onder meer dat aan de hand van nieuwe technieken meer daadwerkelijke sanering kan plaatsvinden. Nu liggen stoffen als kolenslib en gips geïsoleerd opgeslagen.

Zorgvuldig

Volgens gedeputeerde Gabriëls (GroenLinks) is DSM heel zorgvuldig te werk gegaan en heeft ze verantwoordelijkheid genomen. "Ze brengen alles tot bij wijze van spreken de eeuwigheid in kaart en nemen de saneringskosten voor hun rekening en verhalen die niet op de Limburgse belastingbetaler." Het gaat om maximaal 65 miljoen euro.
Tot en met 18 mei kunnen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbesluit van het provinciebestuur om het saneringsplan van DSM goed te keuren. Eind juni of begin juli volgt dan een definitief besluit.