Directeur Greenport begrijpt zorgen over 'blokkendozen'

Greenport Venlo © Afbeelding: Greenportvenlo.nl
Het verzet tegen de verdozing van het Noord-Limburgse landschap neemt toe. Na omwonenden en de Rijksbouwmeester zijn ook steeds meer politieke partijen bezorgd over de vele distributiecentra die het landschap aantasten. Volgens critici is er juist behoefte aan natuurgebieden en woonwijken.
Directeur Ruud van Heugten van Greenport Venlo begrijpt de zorgen. In het L1-televisieprogramma L1mburg Centraal vertelde Van Heugten dat Greenport Venlo de afgelopen jaren tien tot vijftien buurtgesprekken heeft gevoerd.

'Zorgen begrijpelijk'

"De zorgen zijn zeker begrijpelijk. En die leven niet alleen bij omwonenden, maar ook bij politieke partijen. Tot aan de Tweede Kamer toe. In de buurtgesprekken kijken we waar de zorgen precies zitten en wat wij als Greenport kunnen doen om ze deels weg te nemen. We hebben daar zelf ook van geleerd. Een aantal dingen hebben we in het begin namelijk niet goed gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de lichtoverlast, met name in de wintermaanden. Ook het idee om bomen te planten als groene buffer om de loodsen aan het zicht te onttrekken zijn ontstaan tijdens die gesprekken."

Arbeidsmigranten

Greenport Venlo is tien jaar geleden ontwikkeld om de krimp in Noord-Limburg tegen te gaan en meer werkgelegenheid en voorzieningen te creëeren. Volgens critici is daar weinig van terecht gekomen en werken er vooral arbeidsmigranten. Van Heugten: "Het klopt dat er veel arbeidsmigranten worden ingezet. Maar dat is in de logistiek meestal het geval. In die sector is er behoefte aan flexibiliteit. Daarnaast is er een tekort aan arbeidskrachten in Nederland. Volgens Van Heugten doen de bedrijven op Greenport Venlo er alles aan om de migranten goed te huisvesten.

Toekomstplannen

Op de vraag naar de toekomstplannen voor het terrein, en eventuele verdere groei, antwoordt Ruud van Heugten: "Het plan zoals we dat 10 jaar geleden hebben gemaakt is behoorlijk uitgevoerd. Ik zie niet snel gebeuren dat er nieuwe plannen bij komen. Je moet het eerder zoeken in herstructurering van het bestaande gebied. Er zullen geen nieuwe grote gebieden worden toegewezen."