Coalitieakkoord in Roermond moet eind mei klaar zijn

Het Roermondse stadhuis.
Formateur Dirk Franssen van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) verwacht dat eind mei een coalitieakkoord op tafel ligt.
“Daar wordt met hard werken op gemikt”, zo meldt Franssen in een rapportage aan de Roermondse gemeenteraad en het college van B&W over de stand van zaken van de onderhandelingen tussen LVR, GroenLinks, CDA en VVD. Als verreweg grootste partij heeft LVR het voortouw bij de coalitievorming.

Coalitieprogramma

Uit zijn tussentijds verslag blijkt ook dat het de bedoeling is dat er eind volgende week een voorlopig ontwerp van een coalitieprogramma wordt voorgelegd aan de vier partijen. Momenteel wordt gewerkt aan een vergelijking op alle thema’s van de verkiezingsprogramma’s van LVR, GroenLinks, CDA en VVD. "Daarbij moeten duidelijke overeenkomsten, tegenstellingen en eventuele keuzes scherp worden neergezet", zo Franssen.

Onderlinge sfeer

“Daarnaast wordt separaat aan de inhoud ook gewerkt aan de onderlinge sfeer en relatie”, aldus de formateur. Met name tussen LVR en CDA was in het verleden sprake van verstoorde verhoudingen. Dat heeft te maken met de positie van de wegens corruptie veroordeelde oud-wethouder Jos van Rey van de LVR.
Toch lijkt dat op dit moment geen hinderpaal meer in de onderhandelingen. Want tot twee keer toe spreekt Franssen in zijn verslag van een 'goede en prettige sfeer'. Wel is nog steeds niet duidelijk of de LVR Jos van Rey naar voren schuift als één van de twee wethouders. En zo ja hoe de andere beoogde coaltiepartijen daarop reageren. Daarover is nog niet gesproken.

LVR

Als het definitief tot een akkoord komt, betekent dat dat de LVR voor het eerst gaat meebesturen in Roermond, na twee periodes van oppositie en een cordon sanitaire rond de partij. LVR, GroenLinks, CDA en VVD zijn goed voor 21 van de 31 zetels in de gemeenteraad.