Brandbrief over ontbreken geld bestrijding discriminatie

Stockfoto. © iStock
Bijna geen enkele Limburgse gemeente sluist het extra rijksgeld tegen discriminatie door naar de Antidiscriminatievoorziening (ADV) Limburg.
In een brief aan de Limburgse gemeenten vraagt de ADV deze extra subsidie alsnog beschikbaar te stellen.

'Nauwelijks doorgezet'

In 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de zogeheten doeluitkering in het gemeentefonds verdubbeld om de ADV's te versterken. Die extra middelen worden in Limburg echter nauwelijks doorgezet, schrijft de ADV in haar brandbrief.

ADV Limburg

Sinds 2009 zijn gemeenten wettelijk verplicht een voorziening te hebben waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie. In Limburg verzorgt ADV Limburg deze opdracht in nagenoeg alle gemeenten. "Het onderwerp discriminatie lijkt echter niet altijd hoog op de gemeentelijke agenda te staan", schrijft directeur Chris Baltussen van ADV Limburg in zijn brief. Hij wil dan ook graag met elke gemeente een afspraak maken om zijn brief toe te lichten.

Raadsvergadering

Daarnaast adviseert hij het onderwerp discriminatie minimaal eenmaal per jaar in een raadsvergadering te plannen. "Bijvoorbeeld in juni, na de publicatie van de jaarlijkse Monitor Discriminatie Limburg door ADV Limburg en Politie Limburg", stelt hij voor. "Ontwikkel en implementeer beleid om discriminatie te bestrijden op gemeentelijk niveau."
Hij besluit zijn brief met de oproep om gemeenten inclusief te maken voor álle inwoners.