Venray start week eerder met opvang van 350 asielzoekers

In deze evenementenhal in Oostrum vinden de asielzoekers voorlopig onderdak. © L1
De gemeente Venray vangt vanaf vrijdag maximaal 350 asielzoekers op. De opvang duurt maximaal zes maanden en heeft te maken met de crisissituatie in Ter Apel. Om die reden gaat de opvang ook een week eerder open dan gepland, meldt de gemeente Venray.
De eerste honderd vluchtelingen arriveren vrijdag. De verwachting is dat binnen drie weken alle 350 asielzoekers naar Venray zijn gekomen. Ze worden gehuisvest in een noodopvang in een evenementenhal in kerkdorp Oostrum.

Alles op orde

De vluchtelingen kunnen per direct in de hal terecht, omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de opvang de afgelopen weken heeft ingericht. Ook catering, beveiliging en vergunningen zijn op orde gebracht.

Brandveiligheid

"Als gemeente Venray voelen we de noodzaak en de urgentie om bij te dragen aan het opvangvraagstuk rondom asielzoekers", zei burgemeester Leontien Kompier. "We willen voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. Uiteraard moet het wel op een verantwoorde manier. Daarom hebben we alle afspraken goed vastgelegd en is de brandveiligheid op orde."

Half jaar

Wat de gemeenteraad betreft, is de maximumperiode van een half jaar in beton gegoten. Die kan niet worden verlengd. Wel vindt de gemeente communicatie met de buren belangrijk. Zo is er een klankbordgroep opgericht met afvaardigingen van omliggende dorps- en wijkraden, het COA, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Mensen kunnen zich ook abonneren op een digitale nieuwsbrief over de opvang.
Op 18 mei organiseren het COA en gemeente een inloopbijeenkomst, zodat iedereen er een kijkje kan komen nemen.