Video: Nederlandse les in een nagebootst dorp

Kinderen van de internationale schakelklas in Brunssum leren Nederlands in een taaldorp. © L1
Een vreemde taal leer je het beste in het echte leven, daarom proberen ze dat in Brunssum met de leerlingen van de internationale schakelklas (ISK) een beetje na te spelen.
Om hun spreekvaardigheid in het Nederlands naar een hoger niveau te tillen krijgen de kinderen sinds vrijdag in een nagebootst dorp Nederlandse les. De leerlingen gaan aan de slag met nagespeelde, maar reële, taalsituaties. Het dorp bestaat uit 21 plekken waar de kinderen een gesprek moeten voeren, met bijvoorbeeld de groenteboer, politie, straatartiest, tandarts en kapper.

Bang om te praten

De buitenlandse kinderen van tussen de 12 en 18 jaar leren in de internationale schakelklas in twee jaar tijd Nederlands. Dit bereidt ze voor op de instroom in het Nederlandse onderwijssysteem. De school wil met het taaldorp de spreek- en gespreksvaardigheid sneller op niveau brengen. "Als je een vreemde taal leert is het laatste wat je leert spreekvaardigheid. Mensen zijn bang om te praten. Dat is met deze kinderen ook zo", zegt Marlene Mertens, docent Nederlands bij ISK Parkstad.
Ze vindt het belangrijk dat de kinderen 'spreekkilometers' maken. "En dan is het niet erg dat ze fouten maken, maar dat ze het gewoon doen", zegt Mertens.

Taaldorp

Ondanks dat het Nederlandse taaldorp in Brunssum een van de eerste in Nederland is, is het concept niet nieuw. Vooral voor vreemde talen als het Engels, Duits of Frans zijn er al vaker in Nederland dergelijke leermomenten gerealiseerd.
Het Taaldorp was voor de ISK en medeorganisator SCHUNCK dan ook een pilot project. Het project zal verfijnd en uitgebreid worden zodat het concept later gebruikt kan worden door andere scholen en instellingen uit de regio.