Plan voor mensen met schulden: overheid koopt schuld op

Foto ter illustratie © iStock
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wil een nationaal fonds voor mensen met zware schulden.
Dat advies hebben ze in een rapport naar het Ministerie van Armoedebeleid gestuurd.

Mensen krijgen weer ruimte in hun hoofd

Een belangrijk voorstel is dat de overheid schulden van iemand opkoopt en daardoor de enige schuldeiser wordt. Ruud van den Tillaar, directeur bij de Kredietbank Limburg was bij het opstellen van het rapport betrokken en werkt met zijn organisatie al drie jaar met het opkopen van schulden. "We zien dat mensen zich sneller ontwikkelen. Ze gaan sneller werken of gaan meer werken en maken promotie. De negatieve effecten worden opgeheven. Mensen krijgen weer ruimte in hun hoofd om goede dingen te doen."

Schulden niet terugbetalen

Het risico blijft altijd bestaan dat iemand de schulden niet betaalt die bijvoorbeeld de overheid straks opkoopt. Volgens Van den Tillaar is voor die gevallen een Nationaal waarborgfonds. "Daarmee kun je je indekken met 1 procent van de afkoop van de schulden. Als iemand dan niet aan zijn verplichtingen voldoet, kun je toch de schulden aflossen."
Maar die ervaring heeft Van den Tillaar niet. "We zien dat de betaaldiscipline van mensen van wie we de schulden hebben afgekocht vele malen hoger is dan van mensen in het oude systeem."

Stijgende prijzen

Volgens Van den Tillaar is het niet gek dat dit advies nu wordt gegeven. Door de stijgende prijzen is de verwachting dat meer mensen schulden krijgen. Daarom moeten er ook andere oplossingen komen. "Je moet mensen bestaanszekerheid geven. Ze moeten een vast inkomen hebben dat niet te veel fluctueert. Juist daardoor krijg je schuldenproblematiek en dan gaat het heel snel van kwaad tot erger."

Binnen 3 jaar schuldenvrij

Het doel van de nieuwe aanpak is om iemand binnen drie jaar schuldenvrij te krijgen. Van den Tillaar vindt dat realistisch maar voegt er wel nog een half jaar voorbereiding aan toe. "Je moet inventariseren wat de schulden zijn en of de uitgaven en inkomsten in balans zijn. Dan krijg je een duurzaam effect voor mensen die structureel uit de schulden blijven." Ook is het volgens hem van belang dat de voorbereiding door de overheid snel en goed gebeurt en dat schuldeisers verplicht worden mee te werken.