Provincie wekt verkeerd beeld over toekomst MAA

Maastricht Aachen Airport © Jean-Pierre Geusens
Het voorstel van het provinciebestuur over de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft voor veel verwarring gezorgd. Het wekte onterecht de suggestie dat het provinciebestuur koos voor sluiting van het vliegveld in Beek.
Een woordvoerder van de provincie laat weten dat de Gedeputeerde Staten geen enkele voorkeur hebben. Dat werd onhandig verwoord in het voorstel. Wel zijn alle scenario's verder onderbouwd waarbij de voor- en nadelen uitvoerig zijn onderzocht en toegelicht. Zo kost sluiting van het vliegveld 240 miljoen euro.
Door deze passage werd een andere indruk gewekt © uit voorstel Gedeputeerde Staten

Vier scenario's

Het Limburgs Parlement kiest uiteindelijk uit de vier scenario's, waarvan sluiting van het vliegveld daar een van is. Als een meerderheid besluit om MAA open te houden, dan komen er drie opties in beeld: maximale groei, groei zonder toename van de hinder en als laatste inzetten op duurzaam en elektrisch vliegen.

Huilende medewerkers

De verwarring heeft voor onrust op de luchthaven gezorgd. "Toen ik op kantoor kwam, zag ik verslagen mensen, knikkende knieën en huilende medewerkers achter het bureau", reageert Jos Roeven, directeur van MAA, in L1mburg Centraal. "Dit is een moment om snel te vergeten." Roeven geeft aan niemand iets kwalijks te nemen. "De provincie probeerde duidelijk te maken geen standpunt in te nemen. Dat is niet handig verwoord."

Schrik om hart

Dat beaamt gedeputeerde Stephan Satijn. "We hebben het met zorgvuldigheid voorbereid. Het laatste dat je wilt is dat er onduidelijk ontstaat", vertelt hij in L1mburg Centraal. "Mensen die werkzaam op vliegveld zijn lezen dit ook. Dan slaat de schrik om het hart. Dat is niet de intentie geweest."

Intentie Schiphol

Duidelijkheid wat er gaat gebeuren met het vliegveld komt op 3 juni. Dan neemt het Limburg Parlement een besluit. Voor veel partijen is het van belang om te weten of MAA gaat samenwerken met Schiphol. Uit de stukken blijkt dat die intentie er wel is. Dat kan strategische samenwerking zijn waarbij voorbeeld vrachtvluchten worden afgestemd op MAA of dat Schiphol een belang neemt in het vliegveld en dus aandeelhouder wordt. Over die definitieve samenwerkingsvorm komt voor 3 juni nog geen duidelijkheid.

Werkgelegenheidscijfers

In het voorstel van het provinciebestuur is ook een actualisatie opgenomen van de werkgelegenheidscijfers. Volgens onderzoeksbureau Ecorys is MAA goed voor 1860 banen. Hiervan komen er 1130 voor rekening van de bedrijvigheid op de luchthaven zelf en de aangrenzende bedrijventerreinen. Bij sluiting zou de helft daarvan verdwijnen.

Banen

Verder is het vliegveld goed voor 350 banen in het wegtransport en de aanverwante logistieke bedrijven, zo denkt Ecorys. Onderdeel van het voorstel is ook een enquête over wat de Limburger vindt van MAA. De steekproef van onderzoeksbureau Motivaction werd gehouden onder 1036 Limburgers van wie 626 omwonenden.

Belang

Volgens de enquête erkent een grote meerderheid (78 procent) het belang van MAA voor de regio Zuid-Limburg maar ook voor Limburg als geheel. Verder geeft 53 procent de voorkeur aan gematigde groei van de luchthaven terwijl 13 procent dit onacceptabel vindt. Sluiting van MAA wordt dan weer door 63 procent onacceptabel genoemd en zelfs een krimp is voor 49 procent geen optie, aldus de enquête.

Duurzaam en innovatief

Een ander cijfer daaruit is ook dat 65 procent graag ziet dat MAA een duurzame en innovatief vliegveld wordt. Tegelijkertijd staat slechts 26 procent van de deelnemers aan de enquête negatief tegenover een alternatieve bestemming voor het luchthaventerrein, als tot sluiting zou worden besloten.
Deze cijfers kan het Limburgs Parlement meenemen in haar besluit.