Bodycam voor boa's in Gennep

Een boa met bodycam © ANP
De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Gennep dragen vanaf dinsdag een bodycam. Het gaat om een proef van een half jaar.
De gemeente heeft daartoe besloten omdat boa’s met enige regelmaat te maken krijgen met verbaal en soms lichamelijk geweld. Om dergelijke incidenten te voorkomen, krijgen zij een bodycam. Dat is een kleine draagbare camera die aan het uniform van een boa is bevestigd.

Onveilig

Filmen ermee mag wanneer een boa inschat dat er een onveilige situatie ontstaat of dreigt te ontstaan. Zowel voor hem- of haarzelf, een collega of een derde. De boa heeft geen toestemming nodig om de camera aan te zetten.

Bewaartermijn

Aan de proef in Gennep is een voorbereiding van acht maanden vooraf gegaan zodat aan de privacywet en regelgeving wordt voldaan. Zo meldt een boa aan betrokkene(n) dat de bodycam is ingeschakeld. Ook kan die vragen om de beelden te bekijken. Politie en Openbaar Ministerie kunnen beelden van een bodycam opvragen als er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Gemaakte beelden worden maximaal 28 dagen bewaard.
Na de proefperiode wordt de aanpak geëvalueerd. In het najaar volgt dan een definitief besluit over de aanschaf van bodycams in Gennep.