Politiek worstelt nog met standpunt over toekomst MAA

Maastricht Aachen Airport © Jean-Pierre Geusens
Veel partijen in Provinciale Staten worstelen nog steeds met hun standpunt over de toekomst van Maastricht Aachen Airport omdat ze over te weinig informatie beschikken.
Dat blijkt uit een rondgang.

Vier scenario's

Woensdag maakt het college van Gedeputeerde Staten bekend wat alle voor- en nadelen zijn van de vier scenario's die nu op tafel liggen. De twee meest extreme varianten voor Maastricht Aachen Airport -maximale groei en sluiting- krijgen de minste politieke steun. De twee andere plannen zijn: volop inzetten op een vrachtvliegveld met minder passagiers in de toekomst en duurzaam vliegen vanaf 2030 als concurrent voor het internationale weg- en treinverkeer.

Te weinig informatie

"We wachten nog steeds op een aantal cruciale stukken", zegt Aleida Berghorst van de PvdA. Ook de VVD mist nog documenten die van belang zijn voor de uiteindelijke keuze. VVD-statenlid Teun Heldens: "Het zal vooral afhangen van de informatie die we nog niet hebben. Daar wachten we met heel veel belangstelling op."

Sluiting

Voor twee partijen is het nu al duidelijk: het vliegveld in Beek kan beter dicht gaan. Het kost veel geld en levert vooral veel overlast op, vinden GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De twee partijen zijn samen goed voor zes van de 47 zetels. De grootste partij in de Staten, het CDA, zet bij die variant vraagtekens. CDA-statenlid Wouter IJpelaar: "Als we daar ooit woningen willen bouwen, moeten we zoveel saneren dat de kosten die dat met zich meebrengt net zo groot zijn als de opbrengsten. Daarom neigen we nu naar het open houden van het vliegveld." Ook de PVV is tegen sluiting.

Schiphol-group

Uit eerder onderzoek bleek dat vooral de rest van ons land economisch gezien profiteert van het vliegveld, maar dat Zuid-Limburg vooral te maken heeft met de overlast. Daarom is financiele steun van het Rijk en de Schiphol-group voor de VVD van groot belang. Die partij gaat er nu met gestrekt been in. Zonder toezeggingen van anderen zou de VVD wel eens kunnen stemmen voor sluiting van Maastricht Aachen Airport.