Grootste partij Simpelveld niet in coalitie

Het gemeentehuis in Simpelveld © Camiel Schnackers (L1)
Het heeft er alle schijn van dat de grootste partij in Simpelveld - Samen 1 - buiten de nieuwe coalitie wordt gehouden. Samen 1 was de grote winnaar van de verkiezingen. De partij steeg van 2 naar 5 zetels.
Maar volgens Samen 1 is de afgelopen maand gebleken dat de huidige coalitiepartijen gewoon samen door willen gaan. Het gaat om de eveneens lokale partijen BurgerBelangen, Leefbaar Simpelveld en Lokaal Actief.

Nipte meerderheid

"Het is duidelijk geworden dat ze niet met Samen 1 willen praten, laat staan samenwerken. Het is dan ook helder dat ze bij voorbaat een pact hebben gesloten", aldus de partij in een persbericht. De drie partijen hebben nog een nipte meerderheid van 8 van de 15 zetels. Bij de verkiezingen bleven BurgerBelangen en Leefbaar Simpelveld gelijk op respectievelijk 4 en 3 zetels. Lokaal Actief zakte van 3 naar 1 zetel.

Onbetrouwbaar en respectloos

In eerste instantie had Samen 1 oud-burgemeester Jos Som van Kerkrade als informateur ingeschakeld om met alle vijf partijen in de gemeenteraad te praten. Zijn advies bleef tot nu toe geheim. Maar Samen 1 laat nu weten dat uit de verslagen blijkt dat de bestaande coalitiepartijen Samen 1 onbetrouwbaar en respectloos vinden en dat volgens hen de onderlinge problemen onoverbrugbaar zijn. Alleen het CDA wil wel samenwerken met Samen 1. Het CDA daalde bij de verkiezingen van 3 naar 2 zetels.

Populistisch

Dat beeld is daarna bevestigd, aldus Samen 1. Voorstellen om in gesprek te gaan werden afgewezen. Daarbij werd - zo verklaart Samen 1 - als reden opgegeven dat Samen 1 populistisch is en niet achter de zelfstandig ontwikkelde projecten van de coalitie zou staan. Samen 1 bestrijdt dat beeld. Zij stelt wel grotendeels achter die projecten te staan zoals het opknappen van de stationsomgeving, het uitkijkpunt Huls en de gezonde basisschool van de toekomst. "Maar wij zijn het er niet mee eens hoe die projecten tot stand zijn gekomen. Dat heeft niets met populisme te maken maar met het luisteren naar de burgers. Daar dient een raadslid voor te staan", zo stelt Samen 1.

Poging

Toch gaat Samen 1 nog een poging wagen om - in haar woorden - de wil van de kiezers voor verandering en vernieuwing tot haar recht te laten komen en ervoor te zorgen dat de bestuurbaarheid van Simpelveld niet in het geding komt. Zij gaat een breed raadsprogramma opstellen dat ter goedkeuring wordt aangeboden aan de gemeenteraad. "Aangezien er in de afgelopen 4 jaar 90 procent van alle raadsvoorstellen unaniem zijn geaccordeerd en de partijprogramma’s van alle fracties niet wezenlijk van elkaar verschillen, moet dit zeker tot de mogelijkheden behoren", schrijft Samen 1 in haar persbericht.