Een nieuw begin voor jeugdinstelling 'Het Keerpunt'

Jongeren trekken laatste hek jeugdinstelling om. © L1 (Sjors Abeling)
Een belangrijk moment voor jeugdinstelling Via Jeugd in Cadier en Keer: de metershoge hekken rondom de instelling zijn verwijderd. Vrijdag werd symbolisch het laatste hek weggehaald.
De omheiningen stonden er nog uit de tijd dat het een justitiële jeugdinrichting was. In de volksmond werd de jeugdgevangenis Het Keerpunt genoemd. In 2020 ging Het Keerpunt definitief dicht.

Open

Sinds enkele jaren verblijven vooral jongeren die onder het bewind van JeugdzorgPlus staan in de instelling. JeugdzorgPlus biedt een intensieve vorm van jeugdhulp aan.
Zij zijn niet strafrechtelijk veroordeeld en hoeven dus niet verplicht opgesloten te worden.

Hotelkamers

De hekken rondom het pand zorgden voor een figuurlijke en letterlijke afsluiting van de buitenwereld. Iets dat haaks staat op het beleid van de instelling. Openheid vindt directeur-bestuurder Harm Wijgergangs van Via Jeugd namelijk belangrijk. Hij is blij dat het hekwerk is weggehaald.
"Dit is voor ons het signaal dat wij het echt anders gaan doen", aldus Wijgergangs. "Wij hebben een immens gebouw dat nu nog ingericht is als een jeugdgevangenis. Het is een gebouw met lange gangen met celdeuren en die worden omgebouwd tot een soort van hotelkamers."

Tot rust komen

Het gerenoveerde pand moet een gevoel bij de jongeren opwekken dat het een plek is waar ze tot rust kunnen komen. Door middel van een behandeling krijgt de jeugd perspectief in het leven.