Wordt zwemmen in de Middenplas van Sibelcogroeve mogelijk?

Stockfoto. © iStock
Gedeputeerde Lia Roefs (PvdA) wil bekijken of binnen afzienbare tijd gezwommen kan worden in de Middenplas van de Sibelcogroeve in Heerlen.
Dat vertelde de gedeputeerde in een statencommissie. Volgens haar is het niet de bedoeling om pas in 2032, na beëindiging van de winning van zilverzand door Sibelco, tegemoet te komen aan de grote behoefte aan een plek om te zwemmen. "Daar moeten we veel eerder mee aan de slag en dat niet vooruitschuiven tot 2032”, aldus Roefs.

Zwemmen toestaan

De gedeputeerde reageerde op het pleidooi van de SP en een aantal insprekers om op korte termijn zwemmen toe te staan in de Zuidplas van de Sibelcogroeve. Daar wordt geen delfstof meer gewonnen. Volgens SP-statenlid Yolanda Claessens gaat het om een breed gedragen wens van en belofte aan omwonenden. "Die is een wortel voorgehouden. En nu wordt er plotseling nee gezegd”, aldus Claessens. De SP kreeg steun van CDA, Lokaal-Limburg, GroenLinks en Partij voor de Dieren (PvdD).

'Schandalig'

Fractievoorzitter Pascale Plusquin van de PvdD noemde het schandalig hoe met omwonenden wordt omgegaan. Statenlid Leon van den Beucken van Lokaal-Limburg sprak van een vette worst die weggetrokken wordt als er toegehapt kan worden. "Terwijl het om een toplocatie gaat voor dergelijke zwemactiviteiten", zo Van den Beucken. CDA-statenlid Ingrid Voncken wees ook op het brede draagvlak. "Bent u bereid deze dwaling te herstellen?” vroeg ze aan gedeputeerde Roefs. Maar zij vertelde dat er helemaal geen sprake is van het niet nakomen van een belofte maar dat dat zo is afgesproken met Natuurmonumenten als (toekomstig) terreinbeheerder en Sibelco.

Middenplas

Roefs kwam vervolgens met de zwemmogelijkheid in de Middenplas. "Want we willen geen onbetrouwbare overheid zijn omdat is toegezegd dat de groeve een natuur- en recreatiegebied moet worden. Daar houden wij ons aan", aldus Roefs. SP-statenlid Claessens verklaarde na afloop van de vergadering weinig vertrouwen te hebben in de Middenplas als alternatief: "Ik vraag mij af of het gezien de veiligheidseisen realistisch is dat daar over een tijdje gezwommen gaat worden. Want daar vlakbij wordt gewoon nog zilverzand gewonnen."
Op 25 mei zitten gemeente Heerlen, de provincie, Natuurmonumenten, Sibelco en omwonenden om de tafel om te bekijken of er een gezamenlijke oplossing kan worden gevonden.