D66 in coalitie Weert, CDA naar oppositie

Het stadhuis van Weert © L1 (Erwin Minkenberg)
De gemeente Weert krijgt een coalitie van Weert Lokaal, VVD en D66. Die drie partijen zijn goed voor 19 van de 31 zetels in de gemeenteraad.
De coalitie wordt voorgesteld in het advies van informateur Hubert Mackus.

CDA in oppositie

De oud-gedeputeerde (CDA) heeft op basis van de gesprekken met alle zeven partijen geconcludeerd dat deze constructie op de meeste steun kan rekenen. Zijn advies heeft wel tot gevolg dat het CDA in Weert in de oppositie terecht komt en dat D66 zijn rentree maakt in het gemeentebestuur.

Verbinding versterken

Mackus adviseert de partijen wel om te werken aan de onderlinge verhoudingen. De verbinding in de gemeenteraad en tussen raad en college van burgemeester en wethouders moet worden versterkt, aldus Mackus.

Coalitieprogramma

Het is nu aan de verreweg grootste partij - Weert Lokaal - om het initiatief te nemen voor de formatie van de nieuwe coalitie en het opstellen van een coalitieprogramma. Bij de verkiezingen behield Weert Lokaal zijn 12 zetels. De VVD steeg van 4 naar 5 zetels en D66 ging van 1 naar 2 zetels.

Andere partijen

De grote winnaar DUS Weert - van 3 naar 6 zetels - valt buiten de coalitie. Net als CDA, PvdA en GroenLinks. Het CDA zakte van 6 naar 4 zetels, de PvdA bleef gelijk met 1 zetel en GroenLinks debuteerde ook met 1 zetel.