Haas hoeft niet te vrezen voor Limburgse jagers

Komend jachtseizoen mag niet worden gejaagd op de Limburgse haas. © iStock
Hazen in Limburg hoeven komend jachtseizoen niet te vrezen voor hun leven. Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof gaat jagers in onze provincie verbieden om de haas op de korrel te nemen.
Ook het konijn is niet langer het haasje. Van der Wal heeft besloten om de twee diersoorten in het seizoen 2022-2023 te beschermen omdat er steeds minder van in het wild voorkomen. Het jachtverbod op de haas geldt ook in de provincies Groningen en Utrecht. Het verbod op het afschieten van konijnen geldt voor het hele land.

Aantallen nemen af

Uit onderzoek naar de vijf bejaagbare dieren, konijn, haas, houtduif, fazant en wilde eend, blijkt dat de aantallen afnemen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hoopt in samenwerking met provincies en belangenorganisaties de populaties te herstellen. Een van de manieren is om de jacht alleen toe te staan in een gebied waar het goed gaat met een of meerdere diersoorten. Voorlopig beperkt het jachtverbod zich tot het konijn en de haas. Mogelijk volgen voor de wilde eend, houtduif en fazant vanaf 2023 ook jachtbeperkingen.

Limburgse jagers

"Ik stel er vraagtekens bij hoe deze beslissing tot stand is gekomen", laat Wim Grave weten. De voorzitter van de Limburgse Jagersvereniging twijfelt of de besluitvorming wel in de haak is. "Ik heb de onderzoeken nog niet gezien, want ze waren niet openbaar. Dus je vraagt je af hoe zorgvuldig deze onderzoeken zijn. Of ze ook voldoende zijn toegesneden om tot dit besluit te komen."

Landbouw

Jacht is niet de hoofdoorzaak dat het aantal dieren op de wildlijst achteruit holt, meldt LNV. Dat ligt eerder aan het feit dat de leefgebieden van de genoemde dieren steeds kleiner worden en in kwaliteit afnemen. De intensivering en schaalvergroting van de landbouw en de toepassing van landbouwmachines spelen daarin een grote rol. Ander terreinbeheer en adviezen over maaien zou de bedreigde dieren helpen om te overleven, stelt het ministerie.

Dieren tellen

LNV wil dat in de toekomst ook het tellen van dieren door jagersverenigingen wordt gebruikt om meer zicht te krijgen op de wildstand. Het ministerie streeft daarbij wel naar verbetering van de telmethodiek en de inzameling van gegevens. Verder wil LNV, samen met provincies en andere betrokken partijen, in kaart brengen wat de maatschappelijke en financiële gevolgen zijn als de jacht wordt afgeblazen.