Lozingsvergunning bioraffinaderij Grubbenvorst vernietigd

Afbeelding ter illustratie. © iStock
De geplande bioraffinaderij in Grubbenvorst krijgt voorlopig geen vergunning. De Raad van State heeft de eerder verleende lozingsvergunning woensdag vernietigd.
Volgens de Raad kan niet worden uitgesloten dat de waterkwaliteit van de beek waarop geloosd wordt, wordt aangetast. Het Waterschap moet hier eerst een nieuw onderzoek naar doen.
Het bedrijf RMS Venlo wil aan de Horsterweg een bioraffinaderij bouwen. Dat is een fabriek waar mest van veehouderijen, samen met onder meer bermgras en vaste mest, worden vergist. Daarna worden ze verwerkt tot duurzame energie, organische meststoffen en water. Bij dat proces wil het bedrijf afvalwater lozen in een naijgelegen beek, genaamd De Gekkengraaf.

Risico's

Het Waterschap Limburg heeft daarvoor in 2018 een vergunning verleend. Maar al snel kwam er verzet. Vereniging Behoud de Parel, dat zich inzet voor de leefbaarheid van Grubbenvorst en milieuorganisatie Vereniging Leefmilieu vinden dat er onvoldoende onderzoek gedaan naar de risico's van de vervuiling voor het milieu. Daarom hebben zij in 2020 een rechtszaak aangespannen bij de Rechtbank Limburg.
Die rechter verklaarde het beroep gegrond en voegde een extra voorwaarde toe aan de watervergunning. Zo zou het afvalwater gedurende een jaar minimaal twee keer per week bemonsterd en geanalyseerd moeten worden. Dat vonden de milieuverenigingen niet ver genoeg gaan en daarom gingen zij in hoger beroep.

Verwijderingsrendement

Het Waterschap stelt dat er aan het lozen van het afvalwater slechts 'zeer beperkte risico's' kleven omdat er gebruik wordt gemaakt van filterinstallatie die het afvalwater eerst nog zuivert. De installatie haalt 95 procent van alle opgeloste stoffen uit het water, zegt het waterschap.

Onvoldoende onderbouwd

De Raad van State oordeelt nu dat het Waterschap Limburg onvoldoende heeft onderbouwd dat de chemische en ecologische kwaliteit van de Gekkengraaf niet in het geding komt. Daarom is de lozingsvergunning vernietigd. Als het waterschap een nieuwe vergunning wil verlenen aan RMS, moet het eerst onderzoek laten doen naar de gevolgen van de lozingen op de waterkwaliteit. Hoelang een dergelijk onderzoek in beslag neemt, is onduidelijk.

Reactie

Het Duitse RMS GmbH laat aan L1 weten dat het project inmiddels verkocht is aan het in Maastricht gevestigde WindVision. Zij waren woensdag niet in de gelegenheid om een reactie te geven op de vernietiging van de vergunning.