Fors minder doden in Limburgs verkeer

Het aantal dodelijke fietsongevallen ligt al zo'n 20 jaar stabiel © Istock
Het aantal verkeersdoden in Limburg lag in 2021 fors lager dan het jaar ervoor. Het Limburgse verkeer eiste vorig jaar 41 levens, tegen 53 het jaar daarvoor. Dat is een daling van ruim 22 procent.
Dat blijkt uit cijfers die het CBS woensdag heeft gepubliceerd.

Steeds veiliger

Het aantal dodelijke slachtoffers ligt nu weer op hetzelfde niveau als in 2014. Met uitzondering van 2009 is het aantal Limburgse verkeersslachtoffers deze eeuw nog nooit zo laag geweest. De daling is structureel: aan het begin van deze eeuw lag het aantal verkeersdoden ongeveer twee keer zo hoog als nu.

Landelijk

Met de daling van afgelopen jaar doet Limburg het beter dan het landelijk gemiddelde. In heel Nederland stierven vorig jaar 582 mensen in het verkeer, tegen 610 een jaar eerder. Dat is een daling van zo'n 5 procent. Groningen, Drenthe, Overijssel en Zeeland deden het nog beter dan Limburg. Met name Flevoland en Utrecht lieten een stijging zien.

Minder automobilisten

Het CBS heeft de cijfers voor wat betreft de leeftijden en vervoersmiddelen van de slachtoffers niet regionaal uitgesplitst. Wat in de landelijke ontwikkeling van de afgelopen 20 jaar opvalt, is dat het aantal automobilisten dat omkomt bij een ongeluk fors is gedaald. In 2000 overleden nog 543 mensen in een auto, vorig jaar waren dat er nog 'maar' 175. Die positieve ontwikkeling is aan fietsers voorbijgegaan: begin deze eeuw stierven 233 fietsers, vorig jaar waren dat er 207.

Oudere fietsers

Met 294 in het verkeer overleden senioren is ongeveer de helft van de landelijke verkeersdoden ouder dan 60 jaar. Deze leeftijdsgroep heeft relatief vaak een fietsongeluk. Van alle omgekomen fietsers maakte volgens het CBS ongeveer de helft gebruik van een e-bike. Zestig-minners zijn vaker slachtoffer van een ongeval met een auto.