Oud-deken Jos Schreurs (87) van Schinnen overleden

De overleden oud-deken Jos Schreurs van Schinnen © Bisdom Roermond
Jos Schreurs, oud-deken van Schinnen, is op Palmzondag op 87-jarige leeftijd in het Zuyderland Ziekenhuis in Sittard-Geleen overleden.
Dat meldt het Bisdom Roermond.

Hoofdaalmoezenier

Behalve oud-deken was Schreurs ook voormalig hoofdaalmoezenier van Sociale Werken in het bisdom. Dat houdt in dat hij de zielzorg van specifieke groepen verzorgde. Ook vertegenwoordigde hij de kerk en het bisdom bij tal van maatschappelijke organisaties in Limburg.

Inwijding

In 1959 werd de in Nuth geboren Schreurs als priester gewijd. Hij werd dat jaar benoemd tot kapelaan van de parochie Sint-Vitus in Well. Ook vervulde hij later die rol in de parochie Heilige Servatius in Maastricht.

Uitgebreide loopbaan

Zijn loopbaan werd in de jaren nog uitgebreid met een studie theologie in Heerlen en een CDA-lidmaatschap van de Eerste Kamer. In 1993 werd Schreurs benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Dionysius in Schinnen en tot deken van het dekenaat Schinnen. Voormalig bisschop monseigneur Frans Wiertz deelde hem in 1998 mede dat Paus Johannes Paulus II hem had benoemd tot kapelaan van de Heilige Vader.

Onderzoek verduisterd kerkgeld

In 2005 legde Schreurs zijn functie als pastoor van Schinnen neer en werd hij waarnemend pastoor van deze parochie. In die tijd hield hij zich ook bezig met de zoektocht naar het verduisterd kerkgeld door deken Joep Haffmans van Gulpen-Gronsveld. Na zeven jaar onderzoek was dat in 2006 afgerond.
Toen hij in 2009 75 jaar werd, kreeg hij eervol ontslag als kanunnik. Vier jaar geleden ging de oud-deken met emeritaat.
De uitvaart van Jos Schreurs is aankomende zaterdag in de parochiekerk van de Heilige Dionysius in Schinnen. Hij wordt op kerkhof in die plaats ook begraven.