Coalitie Vaals blijft beperkt tot drie partijen

Het gemeentehuis in Vaals © Gemeente Vaals
De nieuwe coalitie in Vaals blijft beperkt tot de partijen Het Alternatief, CDA en Lokaal! De poging van informateur Lambert Jaegers om ten minste één partij aan de coalitie toe te voegen is mislukt.
Dat heeft tot gevolg dat de nieuwe coalitie met 8 van de 15 zetels maar over een minieme meerderheid beschikt in de gemeenteraad.

De kern

Anderhalve week geleden werd al bekend dat Het Alternatief, CDA en Lokaal! de kern van de nieuwe coalitie zouden gaan vormen. Informateur Lambert Jaegers (CDA) heeft daarop de PvdA, Viva Vaals en Nuj Lies Vroemen uitgenodigd.

Niet mogelijk

In het overleg met de PvdA is geconcludeerd dat samenwerking niet mogelijk blijkt te zijn. De partij heeft laten weten geen coalitie te willen vormen met partijen die al waren overeengekomen samen te werken, aldus informateur Jaegers.

Veel combinaties mogelijk

Viva Vaals en Nuj Lies Vroemen hebben laten weten geen behoefte te hebben aan overleg en een gesprek. Volgens informateur Jaegers waren er getalsmatig in Vaals na de verkiezingen veel combinaties mogelijk met drie partijen met drie zetels en drie met twee zetels.

Afsplitselingen en irritaties

Maar de feitelijke situatie is anders en complex. "Veel partijen hebben samen een verleden met afsplitsingen en irritaties. Daardoor vormen persoonlijke verhoudingen en eerdere ervaringen met coalities blokkades om tot een duurzame samenwerking te komen", zo verklaart informateur Jaegers.

Hoge drempel

Daarom moeten partijen die een coalitie willen vormen over hoge drempels heen stappen en ook bereid zijn tot compromissen en het kraken van harde noten, zo meent de oud-wethouder, oud-raadslid en voormalig fractievoorzitter. Jaegers vindt dat Vaals 'het zou verdienen' dat zaken uit het verleden opgelost worden en dat naar de toekomst wordt gekeken. "Dat is ook hard nodig", vindt Jaegers.
Het Alternatief, CDA en Lokaal! gaan in ieder geval nu werken aan de uitwerking van een coalitieakkoord. De verwachting is dat dat over twee weken rond is.