Limburgse paddenstoelen extra de dupe vanwege stikstof

Gewoon Varkensoor is een soort die lijdt onder de stikstofuitstoot © Nederlandse Mycologische Vereniging
Verschillende paddenstoelsoorten in Limburg hebben te lijden onder de uitstoot van stikstof en ammoniak. Van heel Nederland is de populatie hier het laagst.
Stikstofgevoelige paddenstoelen zoals de vliegenzwam nemen sinds een jaar of dertien in aantallen af. Uit de meest recente gegevens van het CBS en de Nederlandse Mycologische Vereniging blijkt dat het verzameld gemiddelde van alle provincies in 2020 jaarlijks op zo'n 250 waarnemingen van stikstofgevoelige paddenstoelsoorten ligt. In Limburg ligt dat aantal rond de 140.
Links het landelijk gemiddelde van het aantal jaarlijkse tellingen, rechts het Limburgs aantal tellingen © Nederlandse Mycologische Vereniging

Afsterven

Stikstofgevoelige paddenstoelsoorten worden mycorrhiza-soorten genoemd. Vaak gaat het dan om soorten die samenleven met bomen. De paddenstoel leeft dan als het ware vast aan de boom en wordt gevoed via diens wortels. "Die stikstof daalt dan neer op de boom. Die boom krijgt daardoor voedsel van boven en heeft daardoor de voedseltoevoer van de paddenstoel niet nodig. En dus stoot hij die af waardoor ze afsterven", vertelt Vaessen.

Stikstofprovincie

"Je ziet dat het zuiden achterloopt op de rest van Nederland", vertelt Alfons Vaessen van de Nederlandse Mycologische Vereniging. De reden daarvoor is volgens hem tweeledig. "Enerzijds wordt er in Limburg veel stikstof en ammoniak uitgestoten. Anderzijds heb je in Limburg veel droge zandgronden, vooral in het noorden en midden van de provincie."
De Parelamaniet is een paddenstoelensoort die goed gedijt bij de uitstoot van stikstof of ammoniak © Nederlandse Mycologische Vereniging

Stikstof welkom

Vaessen vertelt dat er 66 verschillende paddenstoelsoorten werden meegenomen in het onderzoek. Sommige onderzochte soorten spinnen juist garen bij die stikstof. "Maar dan hebben we het over 11 van de 66. Dat compenseert de achteruitgang dus zeker niet."