Provinciale lening van 5 miljoen voor restauratie Watersley

De vergaderzaal van het Limburgs Parlement © L1
Het Limburgs Parlement is akkoord gegaan met een provinciale lening van 5 miljoen euro voor de restauratie en herbestemming van het monumentale kloostergebouw en de overige opstallen op het terrein van het sport- en talentenpark Watersley in Sittard.
Dat gebeurde met 33 tegen 9 stemmen.
In totaal gaat het om een investering van 16,5 miljoen euro. De lening van de provincie kan nog worden gehalveerd als de Rabobank ook voor 2,5 miljoen euro meefinanciert. Daarvoor loopt de procedure. Tegen de motie stemden GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en 50Plus. Ze wezen erop dat eigenaar Joop Petit eerder illegaal bomen had gekapt en een deel van een mountainbike-route door een hellingbos had aangelegd.

Natuur

"We hebben geen zekerheid dat dit in de toekomst niet meer gebeurt", was de motivatie van de vier partijen om uiteindelijk tegen de lening te stemmen. Andere partijen waaronder CDA, VVD en Forum voor Democratie (FvD) spraken van een goed voorstel. "Het is een project dat in het belang van Limburg is met een juiste risicospreiding en marktconforme rente", aldus CDA-statenlid Wouter IJpelaar. Hij pleitte wel voor het toegankelijk houden van de natuur bij Watersley. FvD sprak van een voorstel zoals ze het graag ziet. "Het gaat om een lening met weinig risico. Het geeft ook aan dat de provincie zo meer kan bereiken met haar eigen middelen dan dat ze gewoon geld weggeeft via subsidies", zo stelde FvD-fractievoorzitter Ruby Driessen.

Waarschuwing

Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg benadrukte dat het om een lening in fases gaat en dat de provincie kritisch blijft volgen of het allemaal goed gaat op het Watersley-complex. "Als de ondernemer ondanks een persoonlijke waarschuwing toch een loopje neemt met de natuur, vindt hij de provincie tegenover zich en zal hij onze tanden in zijn enkel voelen. We zullen dan daadwerkelijk doorbijten", verklaarde Van Toorenburg. Richting het Limburgs Parlement beloofde zij ook van zich te laten horen als er ‘gekkigheid’ wordt uitgevoerd op Watersley.