Structureel geld voor beheer Limburgse natuur

De financiën worden nu structureel geregeld en niet steeds incidenteel © iStock
Het tekort bij het natuurbeheer en de aanleg van nieuwe natuur wordt structureel opgelost. Het wordt een vast onderdeel van de provinciale begroting. Het gaat om een gat van bijna 3,9 miljoen euro volgend jaar oplopend tot bijna 9,9 miljoen in 2030.
Na een spannend debat ging het Limburgs Parlement met 28 tegen 15 stemmen akkoord met het voorstel van het provinciebestuur.
Gedeputeerde Geert Gabriëls (GroenLinks) was na afloop trots op het resultaat. "Het is goed nieuws en betekent zekerheid voor de beheerders van natuurterreinen in Limburg en voor boeren die zich bezig houden met agrarisch natuurbeheer. We kunnen nu nieuwe afspraken met hen maken die vanaf 2023 ingaan en volgens wettelijk voorschrift voor zes jaar gaan gelden", aldus Gabriëls. Hij wijst er verder op dat de financiën nu voor het eerst structureel zijn geregeld en niet steeds incidenteel moeten worden gedekt.

CDA kritisch

Toch was de uitkomst van het debat lange tijd onzeker. Onder meer het CDA was erg kritisch. Statenlid Johan Geraats kwam met een amendement om alleen voor de komende drie jaren de financiering te regelen en voor de jaren daarna met een ‘beter onderbouwd voorstel’ te komen. Volgens de CDA-‘er zou het goedkoper kunnen. Maar uiteindelijk stemde het CDA samen met VVD, GroenLinks, SP, D66, PvdA, Partij voor de Dieren en 50Plus voor het voorstel van het provinciebestuur.

Miljoenenboetes

Dat gebeurde nadat gedeputeerde Gabriëls er bij herhaling op had gewezen dat het bij het natuurbeheer gaat om een wettelijk verplichte taak waarover ook met andere provincies en het Rijk afspraken zijn gemaakt. Als Limburg die niet op een adequate manier nakomt zouden er miljoenenboetes dreigen. "Ook is de ruimte voor bezuinigingen nihil omdat er normbedragen gelden voor natuurbeheer", betoogde Gabriëls.

Invasie

"Het gaat ook om een betrouwbare overheid. Afspraken kunnen niet zomaar geschonden worden", stelde SP-statenlid Yolanda Claessens. Uiteindelijk spraken PVV, SVL, Forum voor Democratie en Lokaal-Limburg zich uit tegen het voorstel van de gedeputeerde. SVL sprak van een vage resultaatsverplichting. "Wat gebeurt er nu echt als we die niet nakomen. Krijgen we dan een invasie van Brusselse troepen", vroeg SVL-statenlid Nico Vincken zich af.
Het Limburgs Parlement nam wel met een nipte meerderheid van 22 tegen 21 stemmen een motie van Lokaal-Limburg aan om de 1050 hectare landbouwgrond die nog moet worden omgevormd tot natuur, tenminste drie jaar te blijven gebruiken voor de productie van voedsel. De oorlog in Oekraïne waardoor bijvoorbeeld veel minder graan wordt geproduceerd en de alsmaar stijgende prijzen voor eerste levensbehoeften zoals voedsel, maken dat noodzakelijk, zo is de strekking van de motie. Naast indiener Lokaal-Limburg kreeg die motie steun van CDA, PVV, SVL en Forum voor Democratie.

Tussenoplossing

Gedeputeerde Gabriëls verklaarde na afloop van de vergadering dat hij binnen het provinciebestuur gaat bespreken of de motie uitvoerbaar is en zo ja op welke wijze. Een tussenoplossing zou kunnen zijn de gronden wel te verwerven maar voorlopig wel te gebruiken voor de voedselproductie, vertelde de gedeputeerde.