Formatie coalitie Roermond van start, met CDA en LVR

Het Roermondse stadhuis. © Erwin Minkenberg
De Liberale Volkspartij Roermond (LVR), GroenLinks, CDA en VVD gaan proberen samen een coalitie te vormen in Roermond.
Dat gebeurt onder leiding van formateur Dirk Franssen van LVR. Dit weekend start hij met de besprekingen. Vrijdag zijn de vier partijen onder leiding van Franssen bij elkaar gekomen.

Vertrouwen

“Op het einde van deze bespreking hebben de vier partijen het vertrouwen in elkaar uitgesproken en samen bekrachtigd dat zij het formatieproces willen starten”, zo staat in een verklaring van de formateur. Daarbij blijkt ook dat niemand een voorbehoud heeft gemaakt, bijvoorbeeld over de eventuele terugkeer van Jos van Rey als wethouder.

CDA & LVR

Afgelopen woensdag tijdens de presentatie van het eindverslag van Franssen als informateur, had het CDA gesteld nog vragen te hebben voordat het ‘ja’ wilde zeggen tegen een coalitie van LVR, GroenLinks, CDA en VVD. Die werden donderdag ook gesteld. Het CDA stelde daarin dat eerst de verstoorde verhoudingen uit het verleden moeten worden weggenomen voordat aan de formatie kan worden begonnen.

Verstoorde verhoudingen

“Om de toekomst met vertrouwen samen in te kunnen gaan, is het nodig de beelden, frustraties en irritaties tussen de betrokken partijen te benoemen en weg te nemen”, zo het CDA. De voorgestelde aanpak van de informateur vond de partij onvoldoende. Tussen met name CDA en LVR was jarenlang sprake van verstoorde verhoudingen.
Maar Franssen stelt in zijn antwoord dat hij in zijn eindverslag drie pagina’s heeft gewijd aan dit thema. “Partijen hebben in hun gesprek met mij, in meer of mindere mate pijn - of woorden van gelijke of andere strekking - uitgesproken. Op basis van de inbreng van alle partijen heb ik in mijn eindrapportage hierover verslag gedaan en suggesties benoemd”, zo schrijft Franssen. Hij zegt er op basis van de gemaakte afspraken met partijen niet verdere over uit te kunnen wijden.

'Niet mijn taak'

Tegenover de CDA-opmerking dat ze een advies van de informateur mist over een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad, stelt Franssen dat het niet zijn taak is om over alles wat is besproken een advies te geven. Bovendien is een nieuwe werkwijze geen zaak van alleen de coalitie maar van de hele gemeenteraad. Franssen geeft wel aan er tijdens de formatie op terug te komen.
De derde CDA-vraag over hoe het formatieproces er in stappen komt uit te zien, beantwoordt Franssen door te zeggen dat zo’n plan nooit bij start van een formatie vooraf wordt aangegeven.

Media

Franssen verklaart het ook te betreuren dat het CDA haar vragen ‘eenzijdig en zonder overleg’ naar de media heeft gestuurd. Daarmee zou tegen de gemaakte afspraken zijn gehandeld. Desondanks lijken informateur Franssen en het CDA een streep te hebben gezet onder hun dispuut. En gaat er dus gewerkt worden aan een coalitie van LVR, GroenLinks, CDA en VVD. Samen is die goed voor 21 van de 31 zetels in de gemeenteraad.