Edelchemie dient plan in voor sanering vervuiling Panheel

Onderzoekers bij het zwaar vervuilde terrein in Panheel © ANP
Edelchemie heeft bij de provincie een plan ingediend voor de sanering van het zwaar vervuilde fabrieksterrein in Panheel. De provincie verplichtte de directie een plan in te dienen. De kosten lopen wellicht in de miljoenen.
Het voormalige terrein van Edelchemie is zwaar vervuild en het bedrijf werd daarom in 2005 gesloten door de provincie.

Vele miljoenen

Adviesbureau Arcadis rekende in opdracht van de provincie uit dat de sanering 2,5 tot 6 miljoen euro gaat kosten. De provincie onderzocht drie opties om het vervuilde terrein te saneren. De eerste was de verkoop van de grond. Met de opbrengst van de verkoop zou de saneringsoperatie betaald kunnen worden, al werd deze optie als niet realistisch beoordeeld. De aanwezige verontreiniging zou kopers afschrikken en omdat de zonen van de eigenaar recht van opstal hebben op een aantal gebouwen op het terrein, kan daar nooit een fatsoenlijke prijs voor worden gekregen, zo is de redenering.
In een tweede scenario zou de provincie de gronden van Edelchemie overnemen en vervalt het recht van opstal van de eigenaren. Edelchemie moet dan wel de 1,2 miljoen euro betalen die het eerdere opruimen van de bovengrondse verontreinigde afvalstoffen heeft gekost. Het voordeel van deze constructie zou zijn dat partijen 'voorgoed van elkaar af zijn' en er geen sprake is van verdere juridische procedures en kosten, aldus de provincie.
Het college van Gedeputeerde Staten koos voor het derde scenario: Edelchemie moet zelf met een saneringsplan komen. Dat heeft het bedrijf afgelopen februari ingediend bij de provincie. Details over het plan zijn nog niet openbaar.
Het provinciebestuur neemt in de zomer een definitief besluit over het ingediende plan.

Lange (vervuilde) adem

De kwestie Edelchemie speelt al ruim twee decennia. Na de verplichte sluiting in 2005 greep de provincie in als handhavende overheid in 2012 vanwege de verontreiniging op het terrein die in haar ogen niet langer getolereerd kon worden. Gebouwen werden gesloopt en tonnen chemisch afval werden afgevoerd.