CDA in coalitie Leudal, Ronduit Open valt buiten de boot

Het gemeentehuis van Leudal in Heythuysen © Gemeente Leudal
Leudal krijgt een coalitie van Samen Verder, CDA en D66. Samen zijn die drie partijen goed voor 17 van de 25 raadszetels.
Verkenner Michel Graef van Samen Verder heeft na twee keer met alle vijf partijen te hebben gesproken, geconcludeerd dat een coalitie van Samen Verder, CDA en D66 het meest voor de hand ligt.

Spanningen

Die conclusie komt niet echt als een verrassing omdat er in de vorige coalitie van Samen Verder, Ronduit Open en D66 het laatste jaar sprake was van spanningen, met name tussen de twee lokale partijen. De werkrelatie met Ronduit Open heeft daardoor een forse deuk opgelopen en daarom was van het zonder meer voortzetten van de bestaande coalitie geen sprake, aldus verkenner Graef.
Tegelijk constateert hij dat de samenwerking tussen Samen Verder en D66 steeds goed was en dat beide partijen ook een prima resultaat bij de verkiezingen hebben behaald.

Winnaar

Samen Verder bleef met 7 zetels de grootste partij. Dat was een even groot aantal als in 2018 maar de partij ging procentueel wel 1 procent vooruit. D66 was de grote winnaar en ging van 3 naar 5 zetels.

Zes jaar

Volgens verkenner Graef ligt de keuze voor het CDA als derde coalitiepartner voor de hand gezien de inhoudelijke overeenkomsten onder meer op het gebied van woningbouw, energietransitie en ondernemersklimaat. Daarmee keert het CDA na ruim zes jaar terug in het gemeentebestuur. In februari 2016 trok het CDA de stekker uit de coalitie van Samen Verder.
Reden was het naar huis sturen van CDA-wethouder John van den Beuken. Die was onder vuur komen te liggen naar aanleiding van de gang van zaken rond de aanbesteding van het bibliotheekwerk. Maar nu is het CDA dus terug.

Wethouders en programma

Onder leiding van een informateur gaat de komende tijd eerst gewerkt worden aan de invulling van de wethoudersposten voordat er een het coalitieprogramma wordt begonnen. Dat gebeurt op verzoek van de betrokken partijen.
De reden daarvoor is dat wethouders volledig achter dat coalitieprogramma moeten kunnen staan en het daarom wenselijk is dat ze zelf een grote rol spelen bij de totstandkoming van het akkoord.
Ook kan al in een vroeg stadium begonnen worden met de voorgeschreven integriteitstoets van de wethouders.

Zetels

Behalve Ronduit Open met zijn 6 zetels, komt ook Progressief Akkoord Leudal in de oppositie terecht. Die partij heeft 2 zetels.