Roemer roept klagers integriteit op zich te melden

Afbeelding ter illustratie
Limburgers die vinden dat hun klacht over integriteitschendingen van de Provincie Limburg niet goed is afgehandeld, moeten zich opnieuw melden. Die oproep doet gouverneur Emile Roemer in een gesprek met L1.
Roemer zegt toe persoonlijk naar de klacht te zullen kijken. "Als mensen nog steeds het gevoel hebben dat hun melding onvoldoende is bekeken, meld je dan opnieuw via het meldpunt van de provincie. Dan komen ze bij mij terecht. Ik zal dan kijken of het terecht is afgehandeld, of is dat onvoldoende geweest", aldus de commissaris van de Koning.

286 meldingen

Roemer werd afgelopen week opgeroepen door het Limburgs Parlement om de meldingen over mogelijke schendingen van integriteit goed af te handelen. Bij de commissie die de Limburgse bestuurscultuur onderzocht, waren 286 meldingen binnengekomen van 144 verschillende personen. Doordat de Provincie Limburg zelf die klachten niet ontving, wilde Provinciale Staten dat Roemer contact opnam met de commissie om de melders actief te benaderen.
"Dat heb ik gedaan, maar daar heb ik van de commissie nog geen antwoord op gekregen", zo zegt Roemer donderdag. "Het is ook niet eenvoudig, omdat die mensen hun melding in vertrouwen hebben gedaan. Mocht het niet lukken om de mensen actief te benaderen via de commissie, dan hoop ik dat de mensen zich bij mij melden. Dat is niet zo moeilijk."

Lage opkomst verkiezingen

Het rapport 'Engelen Bestaan Niet' van de commissie Visser was een van de vier evaluaties die over diverse affaires rond integriteit en bestuurscultuur zijn uitgebracht. Roemer ziet een relatie tussen de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen en het gebrek aan vertrouwen dat burgers momenteel hebben in de politiek. In Limburg stemde 48,8 procent van de kiezers, een historisch dieptepunt.
De verkiezingen voor Provinciale Staten volgen binnen een jaar in maart 2023. "Ik vind het ontzettend jammer dat zo veel mensen het vertrouwen niet hebben om te gaan stemmen. Het is niet alleen aan mij, maar aan alle politici. We moeten ons aantrekken dat zo veel mensen zijn thuisgebleven. Kijk wat er aan de andere kant van Europa gebeurt, daar zie je hoe het is om in een land te wonen waar ze de democratie niet kennen zoals wij die hebben."

Problemen serieus nemen

"Mensen moeten het gevoel krijgen dat er met hun stem iets gebeurt. Dat problemen serieus wordt genomen. Dat mensen het idee hebben dat het zin heeft om te stemmen. Als mensen al jarenlang een probleem hebben, schiet ik niets op met mooie praatjes. Ik vind het heel lastig om tegen mensen uit de toeslagenaffaire te zeggen dat ze vertrouwen moeten hebben in de overheid. Mensen die krijgen dat vertrouwen pas als ze zien dat hun probleem serieus wordt genomen. Misschien wordt het probleem niet opgelost, maar er worden stappen genomen. Zeg dat tegen jongeren die al acht jaar op een wachtlijst staan voor een huurwoning. Zeg dat tegen mensen die aan het eind van hun salaris nog een stukje maand over hebben, en die nu een duurdere gasrekening binnen zien komen. Die mensen zitten niet te wachten op mooie praatjes, ook niet van mij. Die zitten te wachten op oplossingen."

Informatie delen

De verschillende rapporten richtten zich ook op de verhouding tussen het college van Gedeputeerde Staten en de vertegenwoordigers van Provinciale Staten. De driekoppige commissie Visser schreef eerder'vele meldingen te krijgen van een politieke cultuur van op de man spelen, vliegen afvangen, laatdunkende uitlatingen en onvoldoende informeren. Hoewel het rapport Engelen Bestaan Niet de oorzaak daarvoor vooral zoekt in onervarenheid van de statenleden, de invloed van de media, de extraparlementaire bestuursvorm en de coronacomplicaties, wil provinciale staten ook beter geinformeerd worden over de afwegingen bij besluiten van GS. "Ik denk dat de samenwerking tussen de deskundigen in ons ambtelijk apparaat van Gedeputeerde Staten en PS beter kan", aldus Emile Roemer. "Er is een wereld te winnen door te zorgen dat Provinciale Staten hun werk kunnen doen als volksvertegenwoordigers. Dat heeft ook te maken met vertrouwen onderling. Niet bang zijn als er informatie opgevraagd moet worden."