Rechter: geen nieuw onderzoek bij L1

Oud-L1 directeur Peter Elbers © Camiel Schnackers / L1
Er komt geen nieuw onderzoek naar de gang van zaken bij L1 afgelopen jaren. De Ondernemingskamer heeft een verzoek van oud-bestuurder Peter Elbers afgewezen.
Volgens Elbers is de huidige onderzoeker, mr José Blanco Fernández, niet onafhankelijk. Elbers had de Ondernemingskamer daarom gevraagd een nieuwe onderzoeker aan te stellen. En hij eiste dat het afgesloten onderzoek van Blanco Fernández niet openbaar zou worden vanwege mogelijke reputatieschade.

Nauwelijks draagvlak

De onderzoeker heeft al meteen aan het begin van zijn onderzoek verteld aan de commissaris bij L1 dat Elbers nauwelijks draagvlak had in de L1-organisatie. Die mededeling is volgens de rechter geen reden om te twijfelen aan de onpartijdigheid of onafhankelijkheid van de onderzoeker. De rechter vindt dat de onderzoeker met zijn melding in het belang van L1 handelde.

Onderzoek openbaar

Blanco Fernández zal zijn onderzoek nu inleveren bij de Ondernemingskamer, waarna het op korte termijn openbaar kan worden. Het onderzoek heeft bijna een jaar geduurd.

Vertrouwensbreuk

Een vertrouwensbreuk tussen personeel en ondernemingsraad enerzijds en bestuurder Elbers en de Raad van Commissarissen (RvC) anderzijds leidde in april vorig jaar tot een zaak bij de Ondernemingskamer. Die besloot tot het instellen van een onderzoek naar de interne problemen bij L1. Job van der Have werd als tijdelijk bestuurder benoemd en de RvC werd uitgebreid met Barbara van Hussen, als vierde commissaris met een beslissende stem.
De RvC besloot Elbers afgelopen zomer te ontslaan. De RvC, op Van Hussen na, stapte zelf enkele weken later op. L1 is op zoek naar een nieuwe RvC en een nieuwe bestuurder.