Wooncorporaties werken samen om uithuiszetting te voorkomen

Afbeelding ter illustratie © iStock
Vier woningcorporaties en de gemeente Sittard-Geleen zetten zich in om uithuisplaatsing als gevolg van oplopende huurachterstanden tegen te gaan.
ZoWonen, Wonen Limburg, Zaam Wonen, Woonpunt en de gemeente hebben gezamenlijk één doel gesteld: bewoners helpen bij hun financiële problemen.

'Huishoudboekje onder druk'

Volgens de gemeente Sittard-Geleen leven veel gezinnen op of net boven de armoedegrens. Dat wil de gemeente de komende jaren zien dalen. "Het huishoudboekje van onze huurders komt steeds meer onder druk te staan door omstandigheden waar ze zelf geen invloed op hebben: stijgende prijzen van dagelijkse levensbehoeften, gas en elektriciteit. Het laatste wat we willen is dat mensen vanwege deze ontwikkelingen op straat komen te staan", legt directeur-bestuurder Karel Smitsmans van Zaam Wonen uit.

Persoonlijk contact

De woningbouwverenigingen laten weten het belangrijk te vinden om persoonlijk in contact te blijven met de huurders. Ook willen ze samen met de bewoners zoeken naar een oplossing om 'erger zien te voorkomen'.
Dat contact tussen een woningstichting en huurder van essentieel belang is, ziet Woonwenz ook. De woningcorporatie werd deze week nog door een rechter tijdens een kort geding in het ongelijk gesteld. Woonwenz wilde toeslagenaffairemoeder Sylvana de Wit uit Arcen, die maanden haar huur niet kon betalen, op straat zetten. Daar ging de rechter niet in mee.