Strijd tegen hoogwater wordt in Roermond getest

Experiment met tijdelijke waterkeringen bij de Roer. © L1 (Tim van der Weerden)
In Roermond zijn woensdag vier alternatieven voor zandzakken als tijdelijke waterkering bij hoogwater getest. Het is de bedoeling dat ze snel kunnen worden ingezet op plekken waar plotseling wateroverlast kan optreden, zoals de grote watersnood in het Heuvelland afgelopen zomer.
Zandzakken zijn namelijk zwaar en moeten stuk voor stuk worden geplaatst. De alternatieven van het Waterschap Limburg moeten hierin een uitkomst bieden.

Praktijk

Zo zijn er kunststof bakken gevuld met water, metalen driehoeken die kunnen worden uitgeklapt en kunststof slangen die het water moeten tegenhouden. Het Waterschap zorgt ervoor dat er water tegenaan stroomt, zodat in de praktijk kan worden beoordeeld welk alternatief het beste werkt.

Testen

"We kunnen nu mooi zien of het water er niet alsnog onderdoor stroomt. Of als het water tot aan de rand staat, blijft het dan nog allemaal stabiel en in stand? De volgende stap is om te kijken of de waterkering ook nog in stand blijft als het water er overheen stroomt of dat deze dan barst", licht dijkgraaf Patrick van der Broeck toe.

Dijkdoorbraak

Niet alle experimenten zijn goed verlopen. Zo was er een dijkdoorbraak bij de waterkering gemaakt van kunststof bakken. Toch kijkt het waterschap tevreden terug op de proef. Juus Teensma, specialist crisisbeheersing bij het waterschap, legt uit: "Zeker als ik kijk naar de snelheid waarmee we deze alternatieven uit kunnen rollen en hoe makkelijk iedereen dat zou moeten kunnen doen."

Zandzak verdwijnt niet

Het is de bedoeling dat de tijdelijke waterkeringen in eerste instantie worden ingezet in het Heuvelland, op plekken waar plotseling wateroverlast kan optreden. Maar de zandzak zal niet compleet verdwijnen. "Ook bij de watersnood van vorig jaar zijn meer dan 200.000 zandzakken gelegd om zoveel mogelijk schade te voorkomen. Schade helemaal voorkomen kun je niet. Tegen zo'n ramp als vorig jaar is weinig te doen", aldus Teensma.

Duurzaam

Volgens Van der Broeck zitten er wel veel voordelen aan de alternatieven. "Zandzakken raken verzadigd met water. Dan kun je ze vaak ook niet meer hergebruiken. Deze systemen zijn duurzaam en gaan 25 tot 40 jaar mee."