Coalitie Landgraaf met twee in plaats van vijf partijen

Het gemeentehuis van Landgraaf
De coalitie in Landgraaf blijft beperkt tot de twee grootste partijen GBBL en CDA. Samen hebben zij 15 van de 25 zetels. GBBL heeft er 11, het CDA 4.
Eerder was het nog de bedoeling om ook de drie eenpersoonsfracties VVD, PvdA en GroenLinks bij de coalitie te betrekken.

Wethoudersposten

De partijen konden het niet eens worden over het aantal wethoudersposten. VVD, PvdA en GroenLinks wilden twee wethouders leveren. GBBL en CDA wilden niet verder gaan dan één wethouderspost.
"Partijen hebben onderling geconstateerd dat dit verschil niet kon worden overbrugd, zo stellen GBBL en CDA in een gezamenlijke verklaring. Ze noemen dat 'jammer'.

Coalitieakkoord

GBBL en CDA gaan nu de komende weken werken aan een coalitieakkoord en de invulling van de wethoudersposten. Bij het opstellen van het akkoord zullen ook organisaties uit het maatschappelijk middenveld worden betrokken.