CDA in Venray niet in nieuwe coalitie

Anne Thielen was lijsttrekker namens het CDA in Venray. © L1
Het CDA in Venray is veroordeeld tot de oppositie. Deelname aan een coalitie is niet haalbaar, omdat het vertrouwen in de partij nog niet is hersteld.
Dat blijkt uit het advies van de twee informateurs die met alle partijen hebben gesproken over de vorming van een nieuwe coalitie.

Conclusie

Daarbij zijn zij tot de conclusie gekomen dat een coalitie van Venray Lokaal, VVD, Samenwerking Venray en D66 het meest recht doet aan de stem van de kiezer. Samen zijn zij goed voor 17 van de 27 zetels. SP, PvdA en GroenLinks - samen 4 zetels - kunnen vervolgens bekijken of zij als links blok hun akkoord kunnen steunen, aldus de twee informateurs. Dat zijn de Brabantse oud-burgemeesters Toon van Asseldonk (D66-Grave) en Antoine Walraven (VVD-Mill en Sint Hubert).

Loonen

Volgens de informateurs zorgt het opstappen van het CDA uit de coalitie in juni vorig jaar, na het naar huis sturen van hun wethouder Jan Loonen, voor weerstand om nu alweer te gaan samenwerken. Wel willen ze werken aan het herstel van vertrouwen in het belang van Venray, zo stellen zij.

Meer ruimte

De informateurs hebben verder geconstateerd dat er geen volledig dichtgetimmerd coalitieakkoord meer wordt gewenst. Er moet meer ruimte komen voor de gemeenteraad om met eigen initiatieven te komen en zelf zaken te agenderen. Ook stellen de twee informateurs dat op weliswaar een groot aantal thema’s de vier beoogde coalitiepartijen elkaar kunnen vinden maar dat er ook nog wel verschillen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid en duurzaamheid in relatie tot de intensieve veehouderij. Of over het armoedebeleid.

Werk verdelen

Verder zijn zij het nog niet eens over het aantal wethouders: of dat er vier of vijf moeten zijn. De informateurs geven als mening dat het mogelijk moet zijn om het werk te verdelen onder vier wethouders, met een goede rolverdeling en een stevige ambtelijke ondersteuning. Ook zou waarnemend burgemeester Leontien Kompier enkele niet politieke dossiers in haar portefeuille kunnen nemen.
Maandag bepalen de acht partijen in een openbare zitting hoe het verder gaat met de formatie.