Limburgs Parlement wil snel verbetering bestuurscultuur

Het Limburgs Gouvernement in Maastricht © Jean-Pierre Geusens
Het Limburgs Parlement heeft unaniem een motie van de PvdA aangenomen om snel met een voorstel te komen voor een verbetering van de bestuurscultuur.
Dat moet zijn gebaseerd op de aanbevelingen van vier rapporten die over diverse affaires rond integriteit en bestuurscultuur zijn uitgebracht.

Vergadering

Het Limburgs Parlement vergaderde vrijdag de hele dag over die rapporten. De meeste partijen toonden zich er in het algemeen tevreden over dat uit de diverse onderzoeken is gebleken dat er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling en bevoordeling door een aantal voormalige CDA-gedeputeerden.
“Maar wel met een hele dikke komma. Want er is veel te weinig gedaan om dat beeld weg te nemen”, zei PvdA-fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers. Daarbij gaat het er bijvoorbeeld om dat er te weinig macht en tegenmacht is georganiseerd of dat sprake is van een ongewenste, dominante bestuursstijl. Ook was de informatie niet goed georganiseerd.

'Ontluisterend'

Fractievoorzitter Thea Jetten sprak van een ontluisterend beeld ondanks dat op papier alles klopt. SP-voorman Marc van Caldenberg vond dat de wijze van machtsuitoefening niet past bij het gedrag dat de bevolking vraagt. “Men is af en toe door de morele ondergrens gezakt.”

Lessen trekken

Het CDA, dat vaak in het middelpunt stond bij diverse affaires, stelde ook lessen te hebben geleerd. “We hadden misschien kritischer moeten zijn op het provinciebestuur”, stelde vice-fractievoorzitter Mirjam Depondt.
Zij pleitte er net als een reeks andere partijen voor om samen lessen te trekken uit de rapporten en de ontstane bestuurscrisis. “Er zijn heel veel leerpunten. Het gaat erom wat doen we vandaag anders dan gisteren. Zijn we bijvoorbeeld transparant genoeg over de keuzes die we maken, ook richting burgers”, zo betoogde Depondt. “En hoe gaan we met elkaar om en met mogelijke integriteits-kwesties?"

Giften

Ook fractievoorzitter Marlou Jenneskens van D66 constateerde dat er 'veel knaagde' maar dat er ook naar de toekomst moet worden gekeken. Zo kwam zij met het voorstel om giften aan politici en campagnes van partijen vast te leggen in een openbaar register. “Het is belangrijk om te laten zien waar middelen vandaan komen. Zolang we dat niet inzichtelijk maken, kan er altijd een soort verdenking of verdachtmaking blijven bestaan”, zo Jenneskens.
Wat de SP betreft wordt nog een stap verder gegaan en wordt financiering van politieke partijen door het bedrijfsleven verboden.

Terrein winnen

Gouverneur Emile Roemer verklaarde in een reactie op de inbreng van de partijen dat er op heel veel terreinen nog een wereld te winnen is. Volgens hem blijkt uit alle rapporten dat het anders en beter moet. “Niemand heeft gezegd dat het allemaal wel meevalt. Maar het is wel een samenspel van alle betrokken partijen om zaken te versterken. We moeten dat met elkaar bespreken”, zo Roemer.
Hij wil al voor de zomervakantie een inhoudelijk debat om de vaart er in te houden en concrete stappen te zetten. “Wat gebeurd is, moeten we ons allemaal aantrekken”, aldus de gouverneur.

Klachtenmeldpunt

Hij verklaarde ook dat melders die ontevreden zijn over de afhandeling van hun melding over vermeende schendingen van integriteit door de commissie die tien jaar Limburgse bestuurscultuur heeft onderzocht, zich kunnen melden bij het klachtenmeldpunt van de provincie. Daarmee gaf Roemer gehoor aan een oproep die ook in de unaniem aangenomen PvdA-motie stond. Een inspreker had zijn ontevredenheid geuit over de gang van zaken.
Bij de onderzoekscommissie waren 286 meldingen binnen gekomen van 144 melders. Roemer gaat bij haar ook informeren of ze de email-adressen van de melders ter beschikking wil of kan stellen zodat zij rechtsreeks over afhandeling van hun melding kunnen worden benaderd. Maar de gouverneur gaf wel een 'winstwaarschuwing' af of dat mogelijk is. “Maar vragen staat vrij”, zo zei hij.