GOB en CDA vormen basis nieuwe coalitie Sittard-Geleen

Afbeelding ter illustratie
Het GOB en CDA vormen de ruggegraat van de nieuwe coalitie in Sittard-Geleen. Dat bleek donderdagavond bij de presentatie van de informatieve besprekingen door de GOB-verkenners.
GOB was de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Sittard-Geleen, waarbij de partij steeg van 9 naar 12 zetels. Op basis van die uitslag besloot het GOB om met drie vertegenwoordigers de gesprekken aan te gaan met andere partijen in de gemeenteraad.

CDA en GOB

Het verslag van lijsttrekker Yvonne Salvino, oprichter Pieter Meekels en wethouder Leon Geilen werd donderdagavond gedeeld met de nieuwe gemeenteraad. Het drietal concludeert dat de samenwerking tussen de grootste partijen GOB en CDA in de afgelopen raadsperiode "constructief is geweest en als zeer prettig is ervaren".

Opvallend

Dat is een opvallende constatering. In het recente verleden sloten beide partijen elkaar regelmatig uit, waarbij persoonlijke vetes vaak een sleutelrol speelden. Met het vertrek van Noël Lebens en Pieter Meekels uit de gemeentepolitiek blijken de grootste partijen samen de ruggengraat te willen vormen van een nieuwe coalitie.

Onderhandelingspositie

GOB en CDA bezetten samen 19 van de 37 zetels in Sittard-Geleen. Hoewel gestreefd wordt "naar een coalitie van minimaal 21 zetels" hebben de twee grootste partijen samen een minieme meerderheid. Dat beperkt de onderhandelingspositie van potentiële coalitiepartners.

GroenLinks en PvdA samen

Eerder besloten GroenLinks en PvdA, beiden winnaars in de recente verkiezingen, te gaan functioneren als één fractie. Aangezien dat besluit "nog niet is bevestigd door de ledenvergadering", worden beide partijen in de onderhandelingen nog gezien als zelfstandige fracties, zo luidt het informatieverslag.

Windmolen Holtum-Noord

GroenLinks vormde de afgelopen raadsperiode een college met GOB, CDA en Stadspartij, maar besloot in november vorig jaar uit die coalitie te stappen. De partij kon niet leven met het uitstel van de plaatsing van windmolens in Holtum-Noord. Dat besluit wordt de fractie niet in dank afgenomen door de drie GOB-verkenners. "Meerdere partijen geven aan twijfels te hebben over de wijze waarop GroenLinks gehandeld heeft, zowel bestuurlijk (als lid van de coalitie cq college) alsook tijdens de campagne (na vertrek uit coalitie)", zo stelt het verslag eufemistisch. Het windmolendossier wordt in het verslag nog steeds genoemd als een van de onderwerpen waar "partijen principieel andere opvattingen over hebben".

Stadspartij

Het GOB en CDA gaan werken aan een basisakkoord voor de komende raadsperiode in Sittard-Geleen. Andere partijen kunnen zich aansluiten bij dat akkoord en "worden in de gelegenheid gesteld aanvullingen hierop voor te stellen". Meest voor de hand liggende coalitiepartner is de Stadspartij, die ook al deel uitmaakte van de vorige coalitie. Met die drie zetels zou de coalitie de gewenste ruimte meerderheid hebben.

Herstel van vertrouwen

Maar de felle campagne blijkt wonden te hebben geslagen. Het GOB-trio waarschuwt dat "coalitiesamenwerking met enkele (getalsmatig) voor de hand liggende partijen geen vanzelfsprekendheid is. In zo’n geval zal eerst moeten worden gewerkt aan onderlinge verhoudingen en het herstel van vertrouwen".