Minister: 'Geen geld voor subsidie lokale partijen'

Lokale partijen behaalden veel zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen © Istock
Lokale politieke partijen moeten vanaf 2024 subsidie krijgen, wil een Kamermeerderheid. Daarvoor moet tien miljoen euro worden vrijgemaakt. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken zegt dat er geen geld voor is, zo stelde ze tijdens het debat over de Wet financiering politieke partijen.
Een motie van het CDA om dit te regelen, is door de minister ontraden. Tot groot ongenoegen van onder meer de SP. "Dit is een zure afdronk voor lokale politieke partijen", stelde SP-Kamerlid Renske Leijten. Die 10 miljoen euro kan volgens haar makkelijk voor 2024 worden gevonden. "Wat worden lokale politieke partijen in de steek gelaten."
Dinsdag stemt de Kamer over de CDA-motie, die dankzij de steun van de andere drie coalitiepartijen op een meerderheid kon rekenen. Het negatieve advies van de minister kan de partijen mogelijk op andere gedachten brengen.
Over de financiering van lokale politieke partijen wordt al lang gesproken. Tot nu toe is het er niet van gekomen. Landelijke partijen willen niet dat geld voor lokale partijen ten koste gaat van het budget dat voor hen beschikbaar is. De 10 miljoen euro moet dan ook uit een ander budget komen, wil de Kamer.

Aanpassing wet

Die eensgezindheid in de Kamer houdt op bij de vraag in welke wet die financiële ondersteuning voor lokale politieke partijen moet worden geregeld. De coalitie wil dat de minister dit gaat vastleggen in een nog niet bestaande Wet op de politieke partijen. Bruins Slot moet nog dit jaar hiertoe een wetsvoorstel bij de Kamer indienen, zo willen de vier coalitiepartijen. Dat gaat niet lukken, stelde Bruins Slot in het debat. Pas "op zijn vroegst" in 2023 is dat mogelijk.
Oppositiepartijen, waaronder SP, PvdA, JA21 en de groep Omtzigt, willen de subsidiëring van lokale partijen in de Wet financiering politieke partijen regelen, waarover op 5 april wordt gestemd. Daartoe hebben de SP en PvdA een amendement ingediend. Leijten vindt dat niet moet worden gewacht op een nieuwe wet, die er misschien helemaal niet komt.

Grenzen

Over zowel de motie van het CDA als het amendement van de SP en PvdA wordt dinsdag gestemd. Net zoals over de vandaag ingediende moties en de bijna zeventig amendementen die de afgelopen weken zijn ingediend op de Wet financiering politieke partijen.
Via die wet worden grenzen gesteld aan giften die politieke partijen mogen ontvangen. Over de hoogte van die grens is nog geen politieke overeenstemming, maar die zal hoogstwaarschijnlijk op 100.000 euro komen te liggen.