Somberheid, stress, angst en slapeloosheid bij studenten

Afbeelding ter illustratie © iStock
Studenten hebben na twee jaar coronapandemie meer last van somberheid, stress, angst en slapeloosheid. Dat blijkt uit een onderzoek van zes universiteiten en een hogeschool, waaronder de universiteit van Maastricht, dat woensdag werd gepubliceerd.
Voor het onderzoek zijn 10.000 studenten ondervraagd.

'De dupe'

"Keer op keer wordt bevestigd dat studenten flink de dupe zijn geworden van lockdowns en afstandsonderwijs", zegt Lisanne de Roos, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). "De problemen zijn tijdens de crisis veel duidelijker geworden en, helaas, soms ook erger."

Eenzaam

Van de bevraagde studenten geeft 65 procent aan tijdens de coronapandemie somber te zijn geweest. Een kwart zegt zelfs ernstige eenzaamheid te hebben ervaren. Volgens ISO zijn er ook andere problemen aan het licht gekomen. De helft van de studenten die hulp nodig heeft bij mentale klachten weet niet waar deze hulp te vinden is. "Dat is en blijft een hele grote zorg. Ik hoop dat de instellingen na het zien van deze cijfers zich goed achter de oren krabben."

Klachten met invloed

Het rapport is het derde in een reeks van onderzoeken. De onderzoeken tonen samen een trend van somberheids- en angstklachten bij studenten. Klachten die volgens de onderzoekers op korte en lange termijn invloed kunnen hebben op de studievoortgang, kansen op de arbeidsmarkt en het functioneren.

Studievertraging

Hoewel studenten bang zijn voor studievertraging lijken de studieresultaten niet beïnvloed door de coronacrisis. Volgens de onderzoekers is dat opvallend omdat er een grote toename is in psychische en psychosociale problemen. Om studenten te helpen zijn er verschillende maatregelen getroffen tijdens de coronapandemie, zoals het versoepelen van een bindend studieadvies en een financiële tegemoetkoming voor studenten die studievertraging hebben opgelopen.

'Welzijn studenten voor de pandemie al onder druk'

Volgens het ISO is het van belang dat de situatie rondom studentenwelzijn niet uit het oog wordt verloren. "Er moet meer tijd, geld en energie worden geïnvesteerd in de begeleiding van studenten om de naweeën van corona voor studenten op te vangen. Tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten dat het welzijn van studenten voor de pandemie ook al onder druk stond. We kunnen echt niet alle problemen op het bordje van de pandemie schuiven", zegt De Roos.