Aanvraagtermijn projecten overstromingen verlengd

Een stijgende Geul in Valkenburg. © L1 (Frank Moonen)
Het Nationaal Rampenfonds heeft de termijn verlengd waarin aanvragen kunnen worden ingediend rondom herstelwerkzaamheden van de overstroming in juli vorig jaar.
Ook kunnen gemeentes nu aanvragen doen voor preventieve werkzaamheden om dorpskernen te beschermen tegen mogelijk toekomstige overstromingen.
Deze organisaties kunnen nu tot en met 1 juni 2022 een aanvraag indienen. Van de 11,8 miljoen euro die na de watersnood is ingezameld, is er nu 6,9 miljoen uitgegeven. Van de overgebleven 5 miljoen is 3 miljoen geoormerkt voor lokale fondsen, de overige twee miljoen is bedoeld voor maatschappelijke instellingen die willen voorkomen nog eens schade te leiden door hoogwater.

Verlenging

Ook het programma ‘lokale fondsen’, voor schrijnende gevallen van inwoners van een gemeente, is tot die tijd verlengd. "We merken dat burgers en gemeentes best lang moeten wachten op een uitspraak van verzekeringen en Wet tegemoetkoming schade bij rampen", zegt Lodewijk van der Kroft, penningmeester van het Nationaal Rampenfonds.

Lokale fondsen

Het potje ‘lokale fondsen’ is bedoeld voor burgers die getroffen zijn door het hoogwater maar niet de financiële middelen hebben om de schade op te vangen. "Denk bijvoorbeeld aan een gezin waarvan een lid ziek is en naar het ziekenhuis moet maar dat de auto kapot is gegaan door het hoogwater. Als zo’n gezin dan niet genoeg geld heeft om de wagen te repareren kunnen ze bij de gemeente aankloppen. Als deze dan oordeelt dat het gezin in een schrijdende situatie zit, kan de gemeente bij ons aankloppen voor geld", zegt Van der Kroft.

Preventief

De aanvraag voor preventieve werkzaamheden kan alleen aangevraagd worden door gemeentes en maatschappelijke organisaties zoals stichtingen en verenigingen. "Het is belangrijk om te weten dat voor deze aanvraag er geen schade is veroorzaakt door de afgelopen overstroming maar het wel kantje boord was", zegt Van der Kroft. “We hebben al drie aanvragen binnen en willen andere initiatieven ook de kans geven om een aanvraag te kunnen indienen.
Met de preventieve werkzaamheden hopen de aanvragen bij een mogelijke volgende overstroming de schade te beperken. Wat die preventieve werkzaamheden kunnen zijn, wil Van der Kroft niet te veel specificeren. "We stellen ons open en willen het niet te veel dichtplakken."

Drie lijnen

Gedupeerden van het hoogwater kunnen op drie manieren geld krijgen:
  • Er is twee keer een gift van 1000 euro uitgedeeld bedoeld om de eerste schade op te vangen.
  • Daarnaast kunnen getroffen maatschappelijke organisaties van wie de gebouwen of bezittingen ernstige schade hebben geleden een aanvraag doen bij het rampenfonds als de WTS en verzekeringen geen uitkomst bieden.
  • Daarnaast is er drie miljoen euro gereserveerd voor 'lokale fondsen'. Dat zijn gedupeerden die in schrijnende situaties terecht zijn gekomen omdat ze de financiële middelen niet hebben om de schade van het hoogwater te repareren.

Overstroming

In juli 2021 werden delen van Limburg getroffen door een zware overstromingsramp. Door hevige regenval zijn rivieren uiten hun oevers getreden waardoor straten, huizen en andere gebouwen onder water liepen. Er zijn nog steeds een aantal Limburgers die niet naar hun huis terug kunnen.