Extra steun voor amateursport Heerlen

Het stadhuis van Heerlen © L1 (Camiel Schnackers)
De gemeente Heerlen stelt 175.000 euro beschikbaar voor amateursportverenigingen die door corona in de problemen zijn gekomen.
Achtergrond daarvan is dat verenigingen zowel te maken hebben met teruglopende inkomsten als gevolg van het wegvallen van sponsoren en kantine-omzet. Maar ook met minder leden en vrijwilligers.

Materiaal en werving

Een ton van het tijdelijke steunpakket is bedoeld voor het aanschaffen van sportmaterialen. De overige 75.000 euro voor initiatieven om weer meer leden te krijgen. Wethouder Martin de Beer (VVD/D66) zegt het aan de creativiteit van de verenigingen zelf over te laten hoe ze dat willen doen.
“Ze kunnen daarvoor een plan indienen. Vast staat in ieder geval dat nieuwe leden hard nodig zijn voor het voortbestaan van verenigingen. Want het aantal is behoorlijk achteruit gekacheld als gevolg van corona”, aldus De Beer.

Prikkelen

Hij noemt sporten niet alleen gezond en leuk maar ook belangrijk voor sociaal contact: “Daarom vinden we het belangrijk om mensen te prikkelen om weer te sporten bij een vereniging”, zo de wethouder.
Heerlen telt in totaal 85 amateursportverenigingen.