1500 Oekraïners in Limburg: zoeken naar meer panden

De noodopvang voor Oekraïners in het MECC in Maastricht © Jean-Pierre Geusens
Ongeveer 1500 Oekraïnse oorlogsvluchtelingen hebben inmiddels onderdak gevonden op plekken die door de 31 Limburgse gemeenten zijn georganiseerd.
Dat zijn er 1000 meer dan een week geleden, maakten de Veiligheidsregio's Limburg Noord en Zuid-Limburg maandagmiddag bekend.

Kantoorpanden

Om de verwachte stroom aan ontheemden onderdak te kunnen bieden, blijven gemeenten zoeken naar plekken waar de mensen voor langere tijd kunnen blijven. Die zoektocht verloopt net als overal in Nederland langzaam. Om ruimte te scheppen worden op korte termijn kantoorpanden en andere leegstaande panden omgebouwd. In zulke gebouwen moet onder meer sanitair en elektriciteit worden aangelegd, zodat ze geschikt zijn voor bewoning. Welke panden daarvoor worden gebruikt melden de Veiligheidsregio's niet, dat is aan de gemeenten.

Lange termijn

Omdat er nu vooral gekeken wordt naar opvang voor de langere termijn, gaan er op termijn ook opvanglocaties dicht. Het gaat dan om plekken waar mensen maar voor beperkte tijd konden worden opgevangen. Om de eerste vluchtelingen snel onderdak te bieden, werd in eerste instantie ook plek vrijgemaakt die maar een paar weken beschikbaar zou zijn. De mensen die zijn ondergebracht schuiven nu ook door naar lange-termijnopvang. De eerstelijnsopvang in sporthallen en het MECC in Maastricht blijven vooralsnog open, daar worden mensen opgevangen die Limburg binnenkomen en nog geen onderdak voor de lange termijn hebben.

Dagbesteding

Gemeenten en veiligheidsregio's hebben inmiddels ook werk gemaakt van onderwijs en dagbesteding. Oekraïense vluchtelingen die zich hebben geregistreerd bij een gemeente kunnen naar school of een baan zoeken. Ook kunnen ze dan gebruikmaken van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast worden er sportactiviteiten georganiseerd, en zijn er vrijwilligers die de vluchtelingen de weg wijzen in de Limburgs gemeentehuizen en stadskantoren.
Behalve de 1500 door gemeenten ondergebrachte Oekraïners, wordt er een nog onbekend aantal vluchtelingen opgevangen bij particulieren.

Nederland

Nederland vangt momenteel 18.369 vluchtelingen uit Oekraïne op, meldt de NOS op basis van cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Via de veiligheidsregio's zijn er inmiddels 29.053 bedden beschikbaar, bijna 2000 meer dan afgelopen donderdag. De overheid roept Oekraïense vluchtelingen ook op zich te registreren, om zo in aanmerking te komen voor ondersteuning. Iets meer dan 11.000 Oekraïners hebben dat tot dusver gedaan.