Echt-Susteren stevent af op zelfde coalitie

Het gemeentehuis van Echt-Susteren in Echt © L1 (Erwin Minkenberg)
Echt-Susteren stevent af op eenzelfde coalitie als de afgelopen vier jaar. Die bestaat dan uit Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES), CDA, Democraten Echt-Susteren (DES) en GroenLinks. Samen kunnen ze rekenen op 16 van de 23 zetels in de gemeenteraad.
Formateur Jeroen Meulenberg heeft dat geconcludeerd na gesprekken met alle zes partijen in de gemeenteraad.

Oppositie

Meulenberg was lijsttrekker van PNES. Die partij werd de grootste bij de verkiezingen en neemt daarom het voortouw bij de coalitie-onderhandelingen. De conclusie van Meulenberg houdt in dat Lijst Samenwerking net als de afgelopen bestuursperiode weer in de oppositie terecht komt. Dat heeft ermee te maken dat DES de partij expliciet uitsluit van deelname aan de nieuwe coalitie. En omdat de andere collegepartijen een grote voorkeur hebben om samen door te gaan, betekent dat dat Lijst Samenwerking opnieuw veroordeeld is tot de oppositiebanken.

Vertrouwen

Formateur Meulenberg geeft in zijn verslag aan dat de huidige coalitiepartners de uitstekende onderlinge verhoudingen en de sfeer binnen de huidige coalitie en college hebben geprezen. "Zij geven aan dat vertrouwen in elkaar, de bereidheid elkaar iets te gunnen en de collegiale en vriendschappelijke samenwerking ertoe hebben geleid dat de gemeente Echt-Susteren de afgelopen jaren een baken van rust en stabiliteit is geweest op politiek en bestuurlijk vlak”, zo meldt de formateur.
"Verder hebben ze duidelijk gemaakt samen met de ambitieuze agenda die vier jaar geleden is ingezet verder te willen", aldus Meulenberg. “Eén periode van vier jaar is daarvoor te kort geweest. Men wil graag samen het karwei afmaken." Meulenberg houdt wel nog de mogelijkheid open om nieuwkomer D66 toe te voegen aan de nieuwe coalitie. Maar die partij heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor een coalitie van PNES, Lijst Samenwerking, GroenLinks en D66. Bovendien wil D66 ook een wethouder leveren.

Vijf wethouders

Formateur Meulenberg gaat nu een coalitie-akkoord opstellen. Hij wil op korte termijn - dat wil zeggen binnen enkele weken - het nieuwe college definitief rond hebben. Daarbij gaat hij uit van maximaal vijf wethouders. Voor de hand ligt daarbij een verdeling van PNES en CDA ieder twee bestuurders en DES één. Dat is net als nu, maar waarschijnlijk wel met een andere portefeuilleverdeling. GroenLinks steunt dan de nieuwe coalitie zonder een wethouder te leveren.

Winst

Bij de verkiezingen werd PNES de grootste partij met zeven zetels, een winst van twee. Het CDA verloor één zetel en kwam uit op vijf. DES en GroenLinks bleven gelijk op respectievelijk drie en één zetel. Lijst Samenwerking zakte van zeven naar zes zetels en D66 kwam met één zetel voor het eerst in de raad. De PvdA die ook deel uitmaakte van de vorige coalitie verdween uit de gemeenteraad.