86 uitkeringen uit provinciaal noodfonds voor cultuur

Limburgs Gouvernement © iStock
In totaal krijgen 86 Limburgse (carnavals)artiesten en andere zzp‘ers in de culturele sector een eenmalige tegemoetkoming uit het provinciale corona-noodfonds voor de sector.
Daarmee is een bedrag gemoeid van zo’n 348.000 euro.

Iedereen helpen

Bij de zzp‘ers gaat het bijvoorbeeld om kunstenaars, makers, artistiek begeleiders en licht- en geluidtechnici. Voor het noodfonds was aanvankelijk 245.000 euro uitgetrokken. Maar het provinciebestuur wil alle aanvragen die aan de criteria voldoen ook honoreren. Vandaar dat er 103.000 euro extra wordt uitgetrokken voor de regeling, zo meldt gedeputeerde Madeleine van Toorenburg (CDA) in een mededeling van het Limburgs Parlement.

130 aanvragen

Daaruit blijkt ook dat er in totaal 130 aanvragen zijn ingediend. Het Huis voor de Kunsten die de steunregeling uitvoerde, heeft daarvan dus ongeveer tweederde positief beoordeeld. De afgewezen aanvragen voldeden niet aan de criteria of er was onvoldoende inzicht in de financiële situatie van betrokkene. Alle aanvragers hebben woensdag te horen gekregen of hun aanvraag is toegekend of afgewezen.
Het culturele noodfonds is bedoeld voor degenen die tussen 1 november vorig jaar en 27 maart van dit jaar inkomstenderving hebben gehad vanwege de corona-crisis en niet in aanmerking zijn gekomen voor andere financiële steunmaatregelen.

Meerderheid Limburgs Parlement

Op de regeling was half november aangedrongen door een ruime meerderheid van het Limburgs Parlement. Daarbij werden nadrukkelijk carnavalsartiesten genoemd. Eerder hadden D66, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD in schriftelijke vragen ook al gepleit voor zo’n noodfonds.