Tweede Kamer wil waarborg MAA als vrachtvliegveld

Een Boeing 777 vrachtvliegtuig van Emirates © Istock
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin van de regering wordt gevraagd om het belang van Maastricht Aachen Airport (MAA) als vliegveld voor luchtvracht te waarborgen.
De motie is ingediend door het Heerlens PVV-kamerlid Dion Graus.

Nationaal belang

Zowel Schiphol als MAA worden in de motie expliciet als luchthaven van nationaal belang genoemd voor luchtvracht. Bij het waarborgen van die positie worden toekomstbestendigheid, voldoende capaciteit, exportkansen, vestigingsklimaat, werkgelegenheid en schaarste aan het toegestane aantal vluchten aangehaald. De motie van Graus werd met 82 tegen 66 stemmen aangenomen. Twee eenpersoonsfracties waren niet bij de stemming aanwezig.
Vóór de motie stemden behalve de PVV de fracties van VVD, CDA, DENK, Forum voor Democratie, Groep Van Haga, SGP, Lid Omtzigt, fractie Den Haan en de BoerBurgerBeweging (BBB). Tegen waren D66, PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Volt en JA21.

Steun

De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie ACN en de belangenorganisatie van logistieke bedrijven evofenedex noemen in een reactie de steun vanuit de Tweede Kamer voor MAA belangrijk omdat de positie van de luchthaven onder druk staat. "Terwijl juist MAA het enige alternatief is voor Schiphol voor luchtvracht en een belangrijke rol speelt in de verzending van hightech- en farmaceutische producten, levende dieren (paarden) en hulpgoederen", aldus de drie organisaties.
De bedrijfslobby vindt dan ook dat MAA zich primair als vliegveld voor luchtvracht moet ontwikkelen. Op 3 juni moet het Limburgs Parlement een besluit nemen over de toekomst van MAA.